Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Interpunkcja
Przecinki
Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie   


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Interpunkcja
Różne znaki interpunkcyjne
Znaki interpunkcyjne: mix


Przecinki

Uzupełnij brakujące przecinki w zdaniach.


Interpunkcja
Przecinki
Przecinki w zdaniu pojedynczym
Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie   
Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie   
Przecinki w dłuższych wypowiedziach
Wołacz a przecinek   
Imiesłów a przecinek
Przecinki w przysłowiach
Przecinki we wtrąceniach


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje