Fonologia

   Spółgłoski i samogłoski  
Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie  
Liczba sylab  
Akcent  
Sylaby  
Dźwięczność i bezdźwięczność  

Morfologia

   Części mowy odmienne  
   Części mowy nieodmienne
   Części mowy
Przedrostek, temat, przyrostek, końcówka  
Rodzaj i odmiana liczebnika
Odmiana przymiotnika
Rodzaje imiesłowów
Złożenia, zrosty, zestawienia  
   Imiesłowy  
   Słowotwórstwo

Ortografia

   Pisownia wyrazów
   Wielkie i małe litery
   Pisownia łączna lub rozdzielna
   Zasady pisowni

Składnia

   Wypowiedzenie  
   Podmiot  
   Orzeczenie  
   Przydawka  
   Dopełnienie  
   Rodzaje zdań  
   Okolicznik  
Zdania  
   Części zdania  
Strona czynna i bierna  
Mowa zależna i niezależna  

Leksykologia

   Synonimy  
Homonimy  
   Antonimy  
Terminologia językoznawcza
Łacińskie zwroty
Skróty i skrótowce  
Neologizmy i archaizmy  
   Przysłowia i frazeologizmy  

Czytanie ze zrozumieniem

   Czytanie tekstów
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje