Segregowanie

Ćwiczenie utrwalające zasady pisowni wyrazów oraz zagadnienia gramatyczne (ale nie tylko). Twoim zadaniem jest posegregować słowa lub wyrażenia według podanych kategorii (np. mała i wielka litera, rodzaj rzeczownika itp). Segregowanie większej liczby słów naraz pozwala lepiej zrozumieć różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami.

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ą, om, on
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz   
Zasady pisowni ż   
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje   
Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie   

Części mowy

Rzeczownik
Odmiana rzeczownika   
Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza
Odmiana rzeczownika: liczba mnoga
Rodzaj rzeczownika   
Liczba rzeczownika
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika   
Odmiana przymiotnika przez przypadki: liczba mnoga
Czasownik
Osoba
Czas
Strona   
Tryb   
Aspekt   
Liczebnik
Rodzaje liczebników
Zaimek
Rodzaje zaimków
Imiesłowy
Rodzaje imiesłowów   
Części mowy: różne

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania

Części zdania
Części zdania: różne   

Słowotwórstwo

Złożenia, zrosty, zestawienia   
Skróty i skrótowce
Rodzaje skrótowców   

Słowa i ich znaczenie

Neologizmy i archaizmy   

Język polski dla obcokrajowców

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz
Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż
Pisownia wyrazów z l i ł
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje