Segregowanie

Ćwiczenie utrwalające zasady ortograficzne oraz zagadnienia z morfologii. Twoim zadaniem jest posegregować słowa według podanych kategorii (np. mała i wielka litera, czasownik, zaimek, liczebnik). Segregowanie większej liczby słów naraz pozwala lepiej zrozumieć różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami.


Morfologia

Części mowy odmienne
Rzeczownik
Rodzaj rzeczownika
Rzeczownik liczba pojedyncza
Rzeczownik liczba mnoga
Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)
Przymiotnik
Przypadek (liczba mnoga)
Czasownik
Aspekt czasownika
Strona
Tryb
Osoba
Czas
Liczebnik
Liczebnik
Zaimek
Rodzaje zaimków
Części mowy
Części mowy: mix
Rodzaje imiesłowów
Złożenia, zrosty, zestawienia   

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z l i ł
Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz
Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż
Wielkie i małe litery
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Ludzie, istoty i postacie   
Kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż

Leksykologia

Neologizmy i archaizmy   
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje