Ortografia

Pokaż/schowaj wyjaśnienie
Wyjaśnienie jest schowane.

Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z rz i ż  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia rz i ż na końcu wyrazu
Pisownia wyrazów z h i ch  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ę i em, en
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia przymiotników złożonych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z i, j  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Pisownia wyrazów z rz, ż i sz  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni ż  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni ó  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni ch  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: różne przykłady  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: podstawy
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat
Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: różne przykłady
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia „nie” z rzeczownikami  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrażeń przyimkowych
Pisownia wyrazów z przedrostkami
Pisownia homonimów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z rz i ż  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z h i ch  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ą, om, on
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Segregowanie

Segregowanie słów, wyrażeń lub pojęć według kategorii.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z rz i ż  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z h i ch  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ą, om, on
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni ż  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Dyktanda

Krótkie teksty, w których wybierasz poprawną odpowiedź z dwóch podanych możliwości.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Podróże
Kulinaria
Pisownia wyrazów z rz i ż  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Kulinaria
Przyroda
Pisownia wyrazów z h i ch  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ę i e  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ii  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów: różne
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia przymiotników  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: różne przykłady
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Słowa w zdaniach

Uzupełnianie słówek w zdaniach.


Ortografia
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne
Pisownia homonimów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje