Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia przymiotników złożonych   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z ę i em, en
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z i, j
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Pisownia wyrazów z rz, ż i sz   
Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż
zasady pisowni ó
Zasady pisowni ch
Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: mix
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: geografia
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Nazwy mieszkańców   
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Nazwy świąt i zwyczajów
Tytuły książek, czasopism, słowników   
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia „nie” z rzeczownikami
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by
Pisownia wyrażeń przyimkowych
Pisownia wyrazów z przedrostkami
Pisownia homonimów


Dyktanda

Krótkie teksty, w których wybierasz poprawną odpowiedź z dwóch podanych możliwości.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazów z ę i e   
Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia końcówek -i, -ii
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: geografia
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Nazwy regionów
Nazwy mieszkańców   
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Nazwy świąt i zwyczajów
Tytuły książek, czasopism, słowników   
Pisownia przymiotników
Wielkie i małe litery (mix)
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by


Segregowanie

Segregowanie wyrażeń według kategorii.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z l i ł
Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz
Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: geografia
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Ludzie, istoty i postacie   


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z l i ł
Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz
Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje