Słowa w zdaniach

Uzupełnianie słówek w zdaniach.


Ortografia
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne
Pisownia homonimów


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia rz i ż na końcu wyrazu
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ę i em, en
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia przymiotników złożonych   
Pisownia wyrazów z i, j
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Pisownia wyrazów z rz, ż i sz   
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż
Zasady pisowni ó
Zasady pisowni ch
Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: różne przykłady
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: podstawy
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat
Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście
Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle   
Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców   
Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów
Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników   
Wielkie i małe litery: różne przykłady
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia „nie” z rzeczownikami
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by
Pisownia wyrażeń przyimkowych
Pisownia wyrazów z przedrostkami
Pisownia homonimów


Dyktanda

Krótkie teksty, w których wybierasz poprawną odpowiedź z dwóch podanych możliwości.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Kulinaria
Przyroda
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ę i e   
Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ii
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów: różne
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców   
Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów
Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników   
Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Pisownia przymiotników
Wielkie i małe litery: różne przykłady
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by


Segregowanie

Segregowanie słów, wyrażeń lub pojęć według kategorii.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ą, om, on
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie   


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ą, om, on
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje