Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia "nie" z rzeczownikami
Pisownia przymiotników złożonych   
Pisownia "nie" z przymiotnikami i przysłówkami
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z ę i em, en
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazów z i, j
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z przedrostkami
Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
Nazwy mieszkańców państw i regionów
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
Pisownia wyrazów z rz i sz   
Wielkie i małe litery
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Nazwy świąt i zwyczajów
Nazwy mieszkańców kontynentów, państw, miast, regionów   
Nazwy miejsc
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych
Pisownia „nie“ z różnymi częściami mowy
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż
zasady pisowni ó
Zasady pisowni ch
Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: mix


Dyktanda online

Krótkie teksty, w których wybierasz poprawną odpowiedź z dwóch podanych możliwości.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy   
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia wyrazów zakończonych na -i, -ii
Pisownia wyrazów z ę i e   
Pisownia wyrazów z ę i en
Pisownia wyrazów z ą i om.
Pisownia wyrazów z c i dz
Pisownia wyrazów z b i p
Pisownia wyrazów z d i t
Wielkie i małe litery
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Wielkie i małe litery (mix)
Tytuły książek, czasopism, słowników   
Nazwy świąt i zwyczajów
Nazwy regionów
Nazwy mieszkańców kontynentów, państw, miast, regionów   
Pisownia przymiotników


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z l i ł
Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz
Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż


Segregowanie

Segregowanie wyrażeń według kategorii.


Ortografia
Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z l i ł
Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz
Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż
Wielkie i małe litery
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Ludzie, istoty i postacie   
Kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje