Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Wypowiedzenie, zdanie, części zdania
Wypowiedzenie
Zdanie a równoważnik zdania
Rodzaje zdań
Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone   
Zdania pojedyncze i złożone   
Strona czynna i bierna   
Mowa zależna i niezależna   


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Wypowiedzenie, zdanie, części zdania
Strona czynna i bierna   


Analizy

Oznacz kolorem odpowiednie słowa w zdaniach.


Wypowiedzenie, zdanie, części zdania
Rodzaje zdań
Zdanie współrzędnie złożone   
Zdania podrzędne   
Zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające   
Części zdania
Podmiot i orzeczenie   
Okolicznik   
Przydawka   
Części zdania   


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje