Części mowy

Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika w zdaniach
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika
Stopniowanie przymiotnika   
Czasownik
Bezokolicznik
Tryb
Tryb rozkazujący
Tryb przypuszczający
Odmiana czasownika
Odmiana przez tryby
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki porządkowe
Liczebniki wielokrotne i zbiorowe
Rzeczownik odliczebnikowy   
Zaimek   
Przysłówek
Stopniowanie przysłówka
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe
Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania

Strona czynna i bierna   

Słowotwórstwo

Słowotwórstwo rzeczowników
Rzeczownik odczasownikowy   
Tworzenie rodzaju żeńskiego   
Nazwy mieszkańców państw
Mieszkańcy państw - Rodzaj żeński, liczba mnoga
Mieszkańcy państw - Rodzaj żeński, liczba pojedyncza
Mieszkańcy państw - Rodzaj męski, liczba pojedyncza
Mieszkańcy państw - Rodzaj męski, liczba mnoga
Przymiotnik odrzeczownikowy   

Słowa i ich znaczenie

Homonimy   

Sylaby, głoski, litery

Litera a głoska   
Sylaby   

Lektury

Quo vadis
Balladyna

Język polski dla obcokrajowców

Przymiotnik odrzeczownikowy   
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje