Drużynówka

  1. Nauczyciel lub pierwszy gracz zakłada nową grę.
  2. Pozostali gracze dołączają do gry, a następnie administrator rozpoczyna grę.
  3. Gracze odpowiadają na pytania wspólnie jako drużyna.
  4. Po każdym pytaniu dowiecie się, ile osób odpowiedziało poprawnie, a ile błędnie.
  5. Nauczyciel lub któryś z uczniów może wyjaśnić pozostałym graczom konkretne zagadnienie.
Fonologia
    Spółgłoski i samogłoski
       Spółgłoski miękkie
       Spółgłoski podwojone
Morfologia
    Części mowy odmienne
       Rzeczownik
          Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia
          Rodzaj rzeczownika
       Odmiana polskich i zagranicznych imion i nazwisk
          Odmiana polskich imion i nazwisk
Ortografia
    Pisownia wyrazów
       Pisownia wyrazów z ó i u
       Pisownia wyrazów z rz i ż
       Pisownia wyrazów z ę i em, en
       Pisownia wyrazów z ą i om, on
       Pisownia wyrazów z h i ch
       Pisownia wyrazów z i, j
       Pisownia końcówek -i, -ji, -ii
       Pisownia wyrazów z przedrostkami
       Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
       Nazwy mieszkańców państw i regionów
       Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
       Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
    Wielkie i małe litery
       Geografia, miejsca, budynki i budowle
    Pisownia łączna lub rozdzielna
       Pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych
Leksykologia
    Synonimy
    Terminologia językoznawcza
Język polski dla obcokrajowców
    Pisownia wyrazów
       Pisownia grup spółgłoskowych ns, rz, nz
       Połączenia literowe kie, ke, gie, ge
       Połączenia literowe chy, chi, hy, hi
       Połączenia literowe ks, gz
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje