Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ą, om, on
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   

Części mowy

Rzeczownik
Rodzaj rzeczownika
Liczba rzeczownika
Rzeczownik liczba pojedyncza
Rzeczownik liczba mnoga
Przymiotnik
Przypadek (liczba mnoga)
Czasownik
Osoba
Czas
Strona
Tryb
Aspekt
Liczebnik
Rodzaje liczebników
Zaimek
Rodzaje zaimków
Imiesłowy
Rodzaje imiesłowów
Części mowy: różne
Części mowy odmienne: różne przykłady

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania

Rodzaje zdań
Zdanie współrzędnie złożone   
Części zdania
Części zdania: różne   

Słowotwórstwo

Złożenia, zrosty, zestawienia   

Słowa i ich znaczenie

Neologizmy i archaizmy   

Język polski dla obcokrajowców

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz
Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż
Pisownia wyrazów z l i ł

Wybrane przykłady

Tryb

Tryb rozkazujący

zamówiłaś
odwołajmy
walczyłabym
miej

Części zdania: różne

ZNANA kobieta

Podmiot
Orzeczenie
Dopełnienie
Przydawka

Strona

piorun uderzył w drzewo

Strona czynna
Strona bierna
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje