Morfologia

Części mowy odmienne
Rzeczownik
Rodzaj rzeczownika
Rzeczownik liczba pojedyncza
Rzeczownik liczba mnoga
Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)
Przymiotnik
Przypadek (liczba mnoga)
Czasownik
Aspekt czasownika
Strona
Tryb
Osoba
Czas
Liczebnik
Liczebnik
Zaimek
Rodzaje zaimków
Części mowy
Części mowy: mix
Rodzaje imiesłowów
Złożenia, zrosty, zestawienia   

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z l i ł
Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz
Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Leksykologia

Neologizmy i archaizmy   
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje