Dyktanda

Szybkie przygotowanie do dyktanda. Uzupełnij tekst o długości jednego akapitu, wybierając poprawną odpowiedź spośród dwóch propozycji. Zadanie posiada proste sterowanie (możesz używać myszki lub strzałek) i na bieżąco sprawdza odpowiedzi.

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazów z ę i e   
Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia końcówek -i, -ii
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: geografia
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Nazwy regionów
Nazwy mieszkańców   
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Nazwy świąt i zwyczajów
Tytuły książek, czasopism, słowników   
Pisownia przymiotników
Wielkie i małe litery (mix)
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by

Lektury

Ballady Adama Mickiewicza
Mitologia grecka
Mały Książę
Syzyfowe prace
Opowieść wigilijna
Dziady, cz. II
Kamienie na szaniec
Lalka

Wybrane przykłady

Pisownia wyrazów z ó i u

Utalentowana Ula

  la często sł   chała koncert   w ch   ru, w kt   rym śpiewała jej przyjaci   łka A   relia.   la także l   biła śpiewać, ale myślała, że nie dorówn   je swojej przyjaciółce i że nigdy nie odniesie s   kcesu. Pewnego dnia mama powiedziała jej, że dom kult   ry posz   kuje nowej wokalistki i nam   wiła c   rkę, żeby poszła na przesł   chanie. Występ   li był doskonały i została zatr   dniona. Od tamtej pory zaczęła wierzyć w swoje możliwości i przestała por   wnywać się z innymi.

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Weekend w Gdańsku

W weekend razem z rodzicami wybraliśmy się do   dańska. W sobotę spacerowaliśmy uliczkami   łównego   iasta. Widzieliśmy m.in.   ontannę   eptuna,   azylikę   ariacką oraz   urawia nad   eką   otławą. Będąc w   dańsku   łównym, uznaliśmy, że koniecznie trzeba wstąpić do   uzeum II   ojny   wiatowej i   uropejskiego   entrum   olidarności. To, co tam zobaczyliśmy, zrobiło na nas ogromne wrażenie. Uważam, że każdy, kto będzie kiedykolwiek w   rójmieście, powinien zobaczyć te miejsca. Po południu pojechaliśmy jeszcze do   arku   liwskiego, o którym tyle słyszeliśmy. Nie zawiedliśmy się. Rzeczywiście jest to przepiękne miejsce. Niedzielę spędziliśmy natomiast na   laży w   elitkowie. To były wspaniałe dwa dni. Na pewno kiedyś jeszcze tam wrócimy.

Dziady, cz. II

Józio i Rózia

Kiedy Guślarz zapalił garść   pojawiły się duchy   - Józio i Rózia. Dzieci wyglądały jak   - ich główki otaczał   , a na ramionach miały   . Wśród kobiet dzieci rozpoznały swoją   , do której się zwróciły. Aniołki opowiedziały, że po śmierci jest im lepiej niż za życia, mogą latać po raju, ale dręczy je   i trwoga. Nie mogą trafić do nieba, ponieważ w trakcie ziemskiego życia ani razu nie zaznały   . Dzieci proszą jedynie o dwa ziarenka   i przestrzegają uczestników obrzędu, mówiąc: „Kto nie doznał goryczy ni razu,/ Ten nie dozna   w niebie”.

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje