Dyktanda

Szybkie przygotowanie do klasycznego dyktanda ortograficznego, a także do testu ze znajomości lektur. Uzupełnij tekst o długości jednego akapitu, wybierając poprawną odpowiedź spośród dwóch propozycji. Zadanie posiada proste sterowanie (możesz używać myszki lub strzałek) i na bieżąco sprawdza odpowiedzi.

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Kulinaria
Przyroda
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ę i e   
Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ii
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów: różne
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców   
Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów
Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników   
Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Pisownia przymiotników
Wielkie i małe litery: różne przykłady
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by

Literatura

Szkoła podstawowa
Ballady Adama Mickiewicza
Dziady, cz. II
Kamienie na szaniec
Mały Książę
Mitologia grecka
Opowieść wigilijna
Syzyfowe prace
Szkoła średnia
Ferdydurke
Lalka
Potop
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje