Dyktanda online

Szybkie przygotowanie do dyktanda. Uzupełnij tekst o długości jednego akapitu, wybierając poprawną odpowiedź spośród dwóch propozycji. Zadanie posiada proste sterowanie (możesz używać myszki lub strzałek) i na bieżąco sprawdza odpowiedzi.

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy   
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia wyrazów zakończonych na -i, -ii
Pisownia wyrazów z ę i e   
Pisownia wyrazów z ę i en
Pisownia wyrazów z ą i om.
Pisownia wyrazów z c i dz
Pisownia wyrazów z b i p
Pisownia wyrazów z d i t
Wielkie i małe litery
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Kultura, święta, wydarzenia, organizacje
Wielkie i małe litery (mix)
Tytuły książek, czasopism, słowników   
Nazwy świąt i zwyczajów
Nazwy regionów
Nazwy mieszkańców kontynentów, państw, miast, regionów   
Pisownia przymiotników

Lektury

Mały Książę
Syzyfowe prace
Opowieść wigilijna

Wybrane przykłady

Pisownia wyrazów z h i ch

Nieudana intryga

W naszym ogrodzie kwitły najpiękniejsze róże,   iacynty i   ryzantemy. Jednak moja mama bardzo ko   ała swoje rośliny i nie pozwalała i   zrywać. Pewnego razu zapomniałam o urodzina   mojej najlepszej przyjaciółki   onoraty. Nie miałam dla niej żadnego prezentu, a wiedziałam, że spotkamy się za   wilę na   istorii.   onorata zawsze mówiła, że marzy o   erbacianych róża   , a takie miała mama w ogrodzie. Rodzice jeszcze spali, więc po ci   u wyszłam na zewnątrz. Kiedy już zrywałam kwiaty, zobaczyłam olbrzymią ropu   ę, która stała tuż obok mojej nogi. Podskoczyłam ze stra   u i z   ukiem przewróciłam się na   ortensję.   ałas obudził rodziców, którzy od razu przybiegli do ogrodu. Mama była bardzo smutna, ponieważ nie tylko próbowałam ją oszukać, ale także połamałam jej najpiękniejszy krzew. Na szczęście pomógł mi tata. Po szkole zabrał mnie do sklepu ogrodniczego, w którym kupiliśmy mamie nową roślinę, a ja w ramach przeprosin pomogłam jej wyrywać   wasty.

Nazwy regionów

Województwa Polski

Na ostatniej lekcji geografii poznawaliśmy polskie   ojewództwa. Nasz geograf wyjaśnił nam, jak doszło do aktualnego   odziału   erytorialnego Polski. Podobno w różnych latach liczba województw naszego kraju była inna. Obecnie posiadamy 16 województw. Najmniejszym z nich jest   ojewództwo   polskie, a największym   azowieckie. Każdy z tych kilkunastu obszarów ma swoją stolicę, niekiedy nawet więcej niż jedną, np.   ojewództwo   ujawsko-pomorskie ma aż dwie, ponieważ to w   ydgoszczy znajduje się siedziba wojewody, a   oruń posiada siedzibę sejmiku województwa. Na pewno każde województwo w Polsce charakteryzuje się czymś szczególnym. Liczę, że na kolejnych zajęciach poznamy więcej informacji o konkretnych rejonach naszego kraju.

Pisownia wyrazów z h i ch

Nieszczęśliwy wypadek

  elenka spadła wczoraj w szkole ze s   odów, kiedy biegła na   emię. Na ręka   ma jedynie kilka zadrapań, ale najgorsze jest to, że dziś rano spu   ło jej kolano. S   ładzała to miejsce wielokrotnie, ale nic się nie zmieniło. Rodzice proszą, by nie wykonywała żadny   gwałtowny   ru   ów, ponieważ to może tylko pogorszyć sytuację. W godzina   popołudniowy   dziewczynka jest umówiona na wizytę u lekarza. Wszyscy mają nadzieję, że uda się uniknąć zabiegu   irurgicznego.

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje