Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Słowotwórstwo
Typy formantów
Słowotwórstwo rzeczowników
Nazwy mieszkańców państw i regionów
Skróty i skrótowce   
Skróty i skrótowce
Wyrazy pochodne   


Memory

Szukanie pasujących par.


Słowotwórstwo
Wyrazy pochodne i podstawowe


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Słowotwórstwo
Słowotwórstwo rzeczowników
Rzeczownik odczasownikowy   
Tworzenie rodzaju żeńskiego   
Nazwy mieszkańców państw
Mieszkańcy państw - Rodzaj żeński, liczba mnoga
Mieszkańcy państw - Rodzaj żeński, liczba pojedyncza
Mieszkańcy państw - Rodzaj męski, liczba pojedyncza
Mieszkańcy państw - Rodzaj męski, liczba mnoga
Przymiotnik odrzeczownikowy   


Analizy

Zaznacz kolorem odpowiednie elementy (litery, głoski, słowa...).


Słowotwórstwo
Przedrostek, temat, przyrostek, końcówka   


Segregowanie

Segregowanie wyrażeń według kategorii.


Słowotwórstwo
Złożenia, zrosty, zestawienia   


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Słowotwórstwo
Złożenia, zrosty, zestawienia   


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje