Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Słowotwórstwo
Typy formantów
Słowotwórstwo rzeczowników
Nazwy mieszkańców państw i regionów
Skróty i skrótowce   
Skróty i skrótowce
Rozwinięcie skrótów i skrótowców
Wyrazy pochodne   


Memory

Szukanie pasujących par.


Słowotwórstwo
Skróty i skrótowce
Rozwinięcie skrótów i skrótowców
Wyrazy pochodne i podstawowe


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Słowotwórstwo
Słowotwórstwo rzeczowników
Rzeczownik odczasownikowy   
Tworzenie rodzaju żeńskiego   
Skróty i skrótowce   
Skróty
Przymiotnik odrzeczownikowy   


Analizy

Zaznacz kolorem odpowiednie elementy (litery, głoski, słowa...).


Słowotwórstwo
Przedrostek, temat, przyrostek, końcówka   


Segregowanie

Segregowanie słów, wyrażeń lub pojęć według kategorii.


Słowotwórstwo
Złożenia, zrosty, zestawienia   
Skróty i skrótowce
Rodzaje skrótowców


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Słowotwórstwo
Złożenia, zrosty, zestawienia   


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje