Decydowanie

Podstawowe, szybkie ćwiczenie, w którym twoje zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi spośród dwóch propozycji. Większość przykładów ma postać "uzupełnianki" ortograficznej (np. uzupełnianie brakującej litery w słowie). Znajdziesz tu również przykłady dotyczące innych zagadnień (np. słowotwórstwo czy składnia).

Fonologia

Spółgłoski i samogłoski
Samogłoski
Funkcja głoski i
Spółgłoski miękkie   
Spółgłoski podwojone   
Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie   
Liczba sylab   

Morfologia

Części mowy odmienne
Rzeczownik
Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia
Rodzaj rzeczownika
Alternacje   
Liczebnik
Liczebnik główny i zbiorowy
Zaimek
Zaimki wskazujące - tę, tą
Zaimek wskazujący - to, te, ci
Odmiana polskich i zagranicznych imion i nazwisk
Odmiana polskich imion i nazwisk
Części mowy nieodmienne
Wykrzykniki
Funkcja wykrzyknienia
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe
Imiesłowy przysłówkowe
Jaki imiesłów można utworzyć od tego czasownika?
Słowotwórstwo
Wyrazy pochodne   

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia "nie" z rzeczownikami
Pisownia przymiotników złożonych   
Pisownia "nie" z przymiotnikami i przysłówkami
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z ę i em, en
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazów z i, j
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z przedrostkami
Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
Nazwy mieszkańców państw i regionów
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
Pisownia wyrazów z rz i sz   
Wielkie i małe litery
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Nazwy świąt i zwyczajów
Nazwy mieszkańców kontynentów, państw, miast, regionów   
Nazwy miejsc
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych
Pisownia „nie“ z różnymi częściami mowy
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż
zasady pisowni ó
Zasady pisowni ch
Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: mix

Składnia

Wypowiedzenie
Zdanie a równoważnik zdania
Rodzaje zdań
Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone   
Zdania pojedyncze i złożone   
Strona czynna i bierna   
Mowa zależna i niezależna   

Leksykologia

Synonimy   
Antonimy
Antonimy
Terminologia językoznawcza
Skróty i skrótowce   
Skróty i skrótowce

Lektury

Mały Książę
Syzyfowe prace
Quo vadis
Zemsta
Opowieść wigilijna
Pan Tadeusz
Balladyna
Dziady, cz. II
Kamienie na szaniec

Język polski dla obcokrajowców

Pisownia wyrazów
Pisownia grup spółgłoskowych ns, rz, nz
Połączenia literowe kie, ke, gie, ge
Połączenia literowe chy, chi, hy, hi
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje