Decydowanie

Jedno z najpopularniejszych ćwiczeń na naszej platformie. Szybka i wygodna powtórka przed sprawdzianem. Twoje zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi spośród dwóch propozycji. Większość przykładów ma postać "uzupełnianki" ortograficznej, ale znajdziesz tu również przykłady dotyczące innych zagadnień (np. słowotwórstwa i składni), a także pytania sprawdzające znajomość lektur szkolnych.

Filtruj wg klasy

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z rz i ż  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia rz i ż na końcu wyrazu  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z ch i h  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia samogłosek nosowych oraz połączeń en, em, on, om
Pisownia wyrazów z ę i em, en  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów z ą i om, on  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Pisownia wyrazów z rz, ż i sz  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
Pisownia wyrazów z i, j  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia przymiotników złożonych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni ż  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni ó  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni ch  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: miks przykładów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: podstawy
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat
Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wielkie i małe litery: różne przykłady
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia „nie” z rzeczownikami  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia cząstek mini, maksi itp.  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pisownia wyrażeń przyimkowych
Pisownia homonimów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Interpunkcja

Znaki interpunkcyjne
Kropka w skrótach
Przecinki  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Części mowy

Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Oboczności  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Rodzaj rzeczownika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Rzeczowniki własne i pospolite  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przymiotnik
Pozycja przymiotnika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Czasownik
Strona
Strona czynna i bierna  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Łączliwość czasowników  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki główne i zbiorowe
Zaimek
Odmiana zaimków
Zaimki wskazujące - tę, tą  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaimki wskazujące - to, te, ci  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy
Tworzenie imiesłowów
Imiesłowy przymiotnikowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy przysłówkowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jaki imiesłów można utworzyć od tego czasownika?  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Części mowy: różne
Przymiotnik czy przysłówek?
Odmienna czy nieodmienna część mowy?  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana imion i nazwisk
Odmiana nazwisk obcego pochodzenia  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania

Wypowiedzenie
Zdanie a równoważnik zdania  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Rodzaje zdań
Zdania pojedyncze i złożone  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zdanie współrzędnie złożone  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Części zdania
Podmiot i orzeczenie
Podmiot
Rodzaje podmiotów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Orzeczenie
Rodzaje orzeczeń  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mowa zależna i niezależna  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Związki składniowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Słowotwórstwo

Rodzina wyrazów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wyrazy pochodne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Typy formantów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Słowotwórstwo rzeczowników
Zdrobnienia i zgrubienia  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Słowa i ich znaczenie

Synonimy, antonimy, homonimy
Synonimy
Synonimy: rzeczowniki
Antonimy
Antonimy: rzeczowniki
Neologizmy, archaizmy, regionalizmy, kolokwializmy
Kolokwializmy
Przysłowia i frazeologizmy
Przysłowia i frazeologizmy polskie
Frazeologizmy tematyczne
Frazeologizmy: świat i przyroda
Frazeologizmy: części ciała
Biblizmy i mitologizmy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Biblizmy i mitologizmy: znaczenie
Sentencje i zwroty łacińskie
Skróty i skrótowce  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Skróty i skrótowce
Rozwinięcie skrótów i skrótowców
Znajomość i wzbogacanie słownictwa: różne
Relacje rodzinne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Terminologia językoznawcza

Sylaby, głoski, litery

Alfabet
Porządek alfabetyczny  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Spółgłoski i samogłoski  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Spółgłoski
Spółgłoski twarde, miękkie i zmiękczone  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Rodzaje upodobnień
Samogłoski
Funkcja litery i  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Sylaby  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Akcent wyrazowy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Lektury i literatura

Szkoła podstawowa
Akademia pana Kleksa
Balladyna
Chłopcy z Placu Broni
Detektyw Pozytywka
Dziady, cz. II
Dzieci z Bullerbyn
Kamienie na szaniec
Latarnik
Mały Książę
Mitologia grecka
Opowieść wigilijna
Opowieść wigilijna (cytaty)
Opowieści z Narnii
Pan Tadeusz
Quo vadis
Syzyfowe prace
Zemsta
Rozpoznawanie lektur
Szkoła średnia
Wesele
Epoki
Antyk
Średniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
Dwudziestolecie międzywojenne
Literatura wojny i okupacji
Współczesność
Polscy pisarze i ich dzieła
Rodzaje i gatunki literackie
Liryka
Układy rymów w wierszu
Środki stylistyczne

Język polski dla obcokrajowców

Pisownia wyrazów
Połączenia literowe kie, ke, gie, ge
Połączenia literowe chy, chi, hy, hi
Spółgłoski podwojone  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje