Decydowanie

Podstawowe, szybkie ćwiczenie, w którym twoje zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi spośród dwóch propozycji. Większość przykładów ma postać "uzupełnianki" ortograficznej (np. uzupełnianie brakującej litery w słowie). Znajdziesz tu również przykłady dotyczące innych zagadnień (np. słowotwórstwo czy składnia).

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia rz i ż na końcu wyrazu
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om
Pisownia wyrazów z ę i em, en
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia przymiotników złożonych   
Pisownia wyrazów z i, j
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Pisownia wyrazów z rz, ż i sz   
Pisownia zakończeń
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż
Zasady pisowni ó
Zasady pisowni ch
Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: różne przykłady
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: podstawy
Wielkie i małe litery: miejsca
Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat
Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście
Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle   
Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców   
Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów
Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników   
Wielkie i małe litery: różne przykłady
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia „nie” z rzeczownikami
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by
Pisownia wyrażeń przyimkowych
Pisownia wyrazów z przedrostkami
Pisownia homonimów

Interpunkcja

Przecinki
Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie   

Części mowy

Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia
Oboczności   
Rodzaj rzeczownika
Rzeczowniki własne i pospolite   
Czasownik
Łączliwość czasowników
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki główne i zbiorowe
Zaimek
Zaimki wskazujące - tę, tą
Zaimki wskazujące - to, te, ci
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe
Imiesłowy przysłówkowe
Jaki imiesłów można utworzyć od tego czasownika?
Części mowy: różne
Przymiotnik czy przysłówek?
Części mowy odmienne i nieodmienne
Odmiana polskich i zagranicznych imion i nazwisk
Odmiana polskich imion i nazwisk
Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania

Wypowiedzenie
Zdanie a równoważnik zdania
Rodzaje zdań
Zdania pojedyncze i złożone   
Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone   
Zdanie współrzędnie złożone   
Strona czynna i bierna   
Mowa zależna i niezależna   
Związki składniowe

Słowotwórstwo

Typy formantów
Słowotwórstwo rzeczowników
Nazwy mieszkańców państw i regionów
Skróty i skrótowce   
Skróty i skrótowce
Rozwinięcie skrótów i skrótowców
Wyrazy pochodne   

Słowa i ich znaczenie

Synonimy
Synonimy: rzeczowniki
Antonimy
Antonimy: rzeczowniki
Terminologia językoznawcza
Zdrobnienia i zgrubienia

Sylaby, głoski, litery

Spółgłoski i samogłoski
Spółgłoska czy samogłoska?
Spółgłoski
Spółgłoski twarde, miękkie i zmiękczone   
Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie   
Samogłoski
Funkcja głoski i
Sylaby
Liczba sylab   

Literatura

Szkoła podstawowa
Akademia pana Kleksa
Balladyna
Chłopcy z Placu Broni
Detektyw Pozytywka
Dziady, cz. II
Dzieci z Bullerbyn
Kamienie na szaniec
Latarnik
Mały Książę
Mitologia grecka
Opowieść wigilijna
Opowieści z Narnii
Pan Tadeusz
Quo vadis
Syzyfowe prace
Zemsta
Szkoła średnia
Wesele
Epoki
Antyk
Średniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
Dwudziestolecie międzywojenne
Współczesność
Polscy pisarze i ich dzieła

Język polski dla obcokrajowców

Pisownia wyrazów
Połączenia literowe kie, ke, gie, ge
Połączenia literowe chy, chi, hy, hi
Spółgłoski podwojone   
Części mowy
Odmiana czasownika: czas teraźniejszy
Liczba przymiotnika
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje