Decydowanie

Podstawowe, szybkie ćwiczenie, w którym twoje zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi spośród dwóch propozycji. Większość przykładów ma postać "uzupełnianki" ortograficznej (np. uzupełnianie brakującej litery w słowie). Znajdziesz tu również przykłady dotyczące innych zagadnień (np. słowotwórstwo czy składnia).

Ortografia

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z ó i u   
Pisownia wyrazów z rz i ż   
Pisownia wyrazów z h i ch   
Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń
Pisownia przymiotników złożonych   
Pisownia końcówek -i, -ji, -ii   
Pisownia wyrazów z ę i em, en
Pisownia wyrazów z ą i om, on
Pisownia wyrazów z i, j
Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
Pisownia wyrazów z rz, ż i sz   
Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki
Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo
Zasady pisowni
Zasady pisowni rz
Zasady pisowni ż
zasady pisowni ó
Zasady pisowni ch
Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: mix
Wielkie i małe litery
Wielkie i małe litery: geografia
Geografia, miejsca, budynki i budowle   
Nazwy mieszkańców   
Wielkie i małe litery: kultura, ludzie, organizacje
Nazwy świąt i zwyczajów
Tytuły książek, czasopism, słowników   
Pisownia łączna lub rozdzielna
Pisownia partykuły „nie”
Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Pisownia „nie” z rzeczownikami
Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami
Pisownia cząstek -bym, -byś, -by
Pisownia wyrażeń przyimkowych
Pisownia wyrazów z przedrostkami
Pisownia homonimów

Interpunkcja

Przecinki (różne rodzaje zdań)
Przecinki: mix

Części mowy

Rzeczownik
Rodzaj rzeczownika
Rzeczowniki własne i pospolite   
Odmiana rzeczownika
Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia
Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia
Oboczności   
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki główne i zbiorowe
Zaimek
Zaimki wskazujące - tę, tą
Zaimki wskazujące - to, te, ci
Części mowy: mix
Przymiotnik czy przysłówek?
Części mowy odmienne i nieodmienne
Odmiana polskich i zagranicznych imion i nazwisk
Odmiana polskich imion i nazwisk
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe
Imiesłowy przysłówkowe
Jaki imiesłów można utworzyć od tego czasownika?

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania

Wypowiedzenie
Zdanie a równoważnik zdania
Rodzaje zdań
Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone   
Zdania pojedyncze i złożone   
Strona czynna i bierna   
Mowa zależna i niezależna   

Słowotwórstwo

Typy formantów
Słowotwórstwo rzeczowników
Nazwy mieszkańców państw i regionów
Skróty i skrótowce   
Skróty i skrótowce
Wyrazy pochodne   

Słowa i ich znaczenie

Synonimy   
Antonimy
Antonimy
Terminologia językoznawcza
Zdrobnienia i zgrubienia

Sylaby, głoski, litery

Spółgłoski i samogłoski
Samogłoski
Funkcja głoski i
Spółgłoski
Spółgłoski twarde, miękkie i zmiękczone   
Sylaby
Liczba sylab   
Dźwięczność i bezdźwięczność   

Lektury

Epoki
Antyk
Średniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
Dwudziestolecie
Współczesność
Polscy pisarze i ich dzieła
Chłopcy z Placu Broni
Mitologia grecka
Mały Książę
Syzyfowe prace
Quo vadis
Zemsta
Opowieść wigilijna
Pan Tadeusz
Balladyna
Dziady, cz. II
Kamienie na szaniec
Latarnik
Wesele
Dzieci z Bullerbyn
Detektyw Pozytywka
Akademia pana Kleksa
Opowieści z Narnii

Język polski dla obcokrajowców

Pisownia wyrazów
Pisownia grup spółgłoskowych ns, rz, nz
Połączenia literowe kie, ke, gie, ge
Połączenia literowe chy, chi, hy, hi
Spółgłoski podwojone   
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje