Odmienne części mowy:

 • rzeczownik – pies, drzwi;
 • czasownik – gram, bawi się;
 • przymiotnik – mądra, ładny;
 • zaimek – mój, ona;
 • liczebnik – jeden, dwunasty, troje;
 • imiesłów przymiotnikowy – zrobiony, grający.

Uwaga! Niektórzy do tej kategorii zaliczają także przysłówki, ponieważ podlegają stopniowaniu.

Rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki i imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez przypadki.

Rzeczowniki odmieniają się też przez liczbę, przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe przez liczbę i rodzaj.

Odmiana przez przypadki - Mianownik kto? co? – słoń - Dopełniacz kogo? czego? (nie widzę, nie lubię) – słonia - Celownik komu? czemu? (przyglądam się) – słoniowi - Biernik kogo? co? (widzę, lubię) – słonia - Narzędnik (z) kim, czym? (kim jestem, czym jadę, z kim rozmawiam) – słoniem - Miejscownik (o) kim, czym? (myślę) – słoniu - Wołacz – słoniu

Czasowniki odmieniają się przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.

Nieodmienne części mowy:

 • Przysłówek – szybko, dzisiaj;
 • Spójnik – lub, i;
 • Partykuła – niech, nie;
 • Przyimek – dla, z;
 • Wykrzykniki – och, cześć.

    

Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia
Oboczności   
Rodzaj rzeczownika   
Rzeczowniki własne i pospolite   
Czasownik
Strona
Strona czynna i bierna   
Łączliwość czasowników
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki główne i zbiorowe
Zaimek
Zaimki wskazujące - tę, tą
Zaimki wskazujące - to, te, ci
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe   
Imiesłowy przysłówkowe   
Jaki imiesłów można utworzyć od tego czasownika?   
Części mowy: różne
Przymiotnik czy przysłówek?
Części mowy odmienne i nieodmienne
Odmiana polskich i zagranicznych imion i nazwisk
Odmiana polskich imion i nazwisk   
Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia   


Memory

Szukanie pasujących par.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika   
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika   
Czasownik
Odmiana czasownika
Bezokolicznik
Aspekt
Pary aspektowe
Liczebnik
Rodzaj i odmiana liczebnika
Zaimek
Rodzaje zaimków
Części mowy: różne


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika   
Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza
Odmiana rzeczownika w zdaniach   
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika   
Odmiana przymiotnika w zdaniach
Stopniowanie przymiotnika   
Stopniowanie przymiotnika w zdaniach
Czasownik
Odmiana czasownika
Odmiana czasownika: czas teraźniejszy
Bezokolicznik
Strona
Strona czynna i bierna   
Tryb
Tryb rozkazujący
Tryb przypuszczający
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki porządkowe
Liczebniki wielokrotne i zbiorowe
Rzeczownik odliczebnikowy   
Liczebnikowe związki frazeologiczne
Zaimek   
Przysłówek
Stopniowanie przysłówka
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe   
Imiesłowy przysłówkowe   


Analizy

Zaznacz kolorem odpowiednie elementy (litery, głoski, słowa...).


Części mowy
Rzeczownik   
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika przez przypadki   
Przymiotnik   
Czasownik   
Liczebnik   
Zaimek   
Przysłówek   
Spójnik   
Partykuła   
Przyimek   
Wykrzyknik
Imiesłowy   
Części mowy: różne
Przymiotnik czy przysłówek?
Przymiotnik czy imiesłów?
Części mowy: zdania z książek
Akademia pana Kleksa
Pippi Pończoszanka
Części mowy odmienne: różne przykłady
Części mowy nieodmienne: różne przykłady
Odmiana przez przypadki   


Segregowanie

Segregowanie słów, wyrażeń lub pojęć według kategorii.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika   
Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza
Odmiana rzeczownika: liczba mnoga
Rodzaj rzeczownika   
Liczba rzeczownika
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika   
Odmiana przymiotnika przez przypadki: liczba mnoga
Czasownik
Osoba
Czas
Strona   
Tryb   
Aspekt   
Liczebnik
Rodzaje liczebników
Zaimek
Rodzaje zaimków
Imiesłowy
Rodzaje imiesłowów   
Części mowy: różne


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika przez przypadki   
Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza
Odmiana rzeczownika: liczba mnoga
Rodzaj rzeczownika   
Liczba rzeczownika
Przymiotnik
Przypadek (liczba mnoga)
Czasownik
Osoba
Czas
Strona   
Tryb   
Aspekt   
Liczebnik
Rodzaje liczebników
Zaimek
Rodzaje zaimków
Imiesłowy
Rodzaje imiesłowów   
Części mowy: różne


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje