Części mowy

Pokaż/schowaj wyjaśnienie

Odmienne części mowy:

  • rzeczownik – pies, drzwi;
  • czasownik – gram, bawi się;
  • przymiotnik – mądra, ładny oraz imiesłów przymiotnikowy – zrobiony;
  • zaimek – mój, ona;
  • liczebnik – jeden, dwunasty, troje.

Niektórzy do tej kategorii zaliczają także przysłówki, ponieważ podlegają stopniowaniu.

Rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki i imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez przypadki.
Dodatkowo rzeczowniki odmieniają się przez liczbę, a przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe przez liczbę i rodzaj.

Czasowniki odmieniają się przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.

Nieodmienne części mowy:

  • przysłówek – szybko, dzisiaj oraz imiesłów przysłówkowy – robiąc, zrobiwszy;
  • spójnik – lub, i;
  • partykuła – niech, nie;
  • przyimek – dla, z;
  • wykrzyknik – och, cześć.
Wyjaśnienie mi pomogło
Wyjaśnienie mi nie pomogło
Wyjaśnienie jest schowane.

Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Temat i końcówka
Oboczności  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Rodzaj rzeczownika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Rzeczowniki własne i pospolite  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Słowotwórstwo rzeczowników
Zdrobnienia i zgrubienia  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przymiotnik
Pozycja przymiotnika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Czasownik
Strona
Strona czynna i bierna  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Łączliwość czasowników  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki główne i zbiorowe
Zaimek
Odmiana zaimków
Zaimki wskazujące - tę, tą  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaimki wskazujące - to, te, ci  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy
Tworzenie imiesłowów
Imiesłowy przymiotnikowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy przysłówkowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jaki imiesłów można utworzyć od tego czasownika?  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Części mowy: różne
Przymiotnik czy przysłówek?
Odmienna czy nieodmienna część mowy?  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana imion i nazwisk
Odmiana nazwisk obcego pochodzenia  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika przez przypadki  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza
Odmiana rzeczownika: liczba mnoga
Rodzaj rzeczownika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczba rzeczownika
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana przymiotnika przez przypadki: liczba mnoga
Czasownik
Odmiana czasownika
Osoba
Czas  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tryb  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Strona
Strona czynna i bierna  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Aspekt  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczebnik
Rodzaje liczebników  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaimek
Rodzaje zaimków  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy
Rodzaje imiesłowów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Części mowy: różne
Różne części mowy


Memory

Szukanie pasujących par.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika przez przypadki  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Czasownik
Odmiana czasownika
Aspekt
Pary aspektowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Bezokolicznik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczebnik
Rodzaj i odmiana liczebnika
Części mowy: różne
Różne części mowy


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika przez przypadki  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza
Odmiana rzeczownika w zdaniach
Słowotwórstwo rzeczowników
Rzeczowniki odczasownikowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Rzeczowniki odliczebnikowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Feminatywy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana przymiotnika w zdaniach
Stopniowanie przymiotnika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Stopniowanie przymiotnika w zdaniach
Słowotwórstwo przymiotników
Przymiotniki odrzeczownikowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przymiotniki odrzeczownikowe w zdaniach
Czasownik
Odmiana czasownika
Odmiana czasownika: czas teraźniejszy
Tryb
Tryb rozkazujący  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tryb przypuszczający  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Strona
Strona czynna i bierna  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zamiana strony czynnej na bierną
Aspekt
Pary aspektowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Bezokolicznik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki główne
Liczebniki porządkowe
Liczebniki wielokrotne i zbiorowe
Liczebnikowe związki frazeologiczne
Zaimek
Odmiana zaimków  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przysłówek
Stopniowanie przysłówka  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy
Tworzenie imiesłowów
Imiesłowy przymiotnikowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy przysłówkowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Części mowy: różne
Odmiana imion i nazwisk
Odmiana nazwisk polskich  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Segregowanie

Segregowanie słów, wyrażeń lub pojęć według kategorii.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza
Odmiana rzeczownika: liczba mnoga
Rodzaj rzeczownika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczba rzeczownika
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana przymiotnika przez przypadki: liczba mnoga
Czasownik
Odmiana czasownika
Osoba
Czas  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tryb  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Strona
Strona czynna i bierna  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Aspekt  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczebnik
Rodzaje liczebników  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaimek
Rodzaje zaimków  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy
Rodzaje imiesłowów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Części mowy: różne
Różne części mowy


Analizy

Zaznacz kolorem odpowiednie elementy (litery, głoski, słowa...).


Części mowy
Rzeczownik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika przez przypadki  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mianownik czy biernik?  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przymiotnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Czasownik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczebnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaimek  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przysłówek  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Spójnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Partykuła  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przyimek  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wykrzyknik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Imiesłowy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Części mowy: różne
Różne części mowy: Akademia pana Kleksa (zdania z książek)
Różne części mowy: Pippi Pończoszanka (zdania z książek)
Odmienne części mowy: miks przykładów
Nieodmienne części mowy: miks przykładów
Przymiotnik czy przysłówek?
Przymiotnik czy imiesłów?
Różne części mowy: odmiana przez przypadki  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje