Części mowy

Odmienne części mowy:

 • rzeczownik – pies, drzwi;
 • czasownik – gram, bawi się;
 • przymiotnik – mądra, ładny;
 • zaimek – mój, ona;
 • liczebnik – jeden, dwunasty, troje;
 • imiesłów przymiotnikowy – zrobiony, grający.

Uwaga! Niektórzy do tej kategorii zaliczają także przysłówki, ponieważ podlegają stopniowaniu.

Przypadki

 • Mianownik kto? co?
 • Dopełniacz kogo? czego? (nie widzę, nie lubię)
 • Celownik komu? czemu? (przyglądam się)
 • Biernik kogo? co? (widzę, lubię)
 • Narzędnik (z) kim? (z) czym? (kim jestem, czym jadę, z kim rozmawiam)
 • Miejscownik (o) kim? (o) czym? (myślę)

Nieodmienne części mowy:

 • Przysłówek
 • Spójnik
 • Partykuła
 • Przyimek
 • Wykrzykniki

    

Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Części mowy
Rzeczownik
Rodzaj rzeczownika
Rzeczowniki własne i pospolite   
Odmiana rzeczownika
Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia
Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia
Oboczności   
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki główne i zbiorowe
Zaimek
Zaimki wskazujące - tę, tą
Zaimki wskazujące - to, te, ci
Części mowy: mix
Przymiotnik czy przysłówek?
Części mowy odmienne i nieodmienne
Odmiana polskich i zagranicznych imion i nazwisk
Odmiana polskich imion i nazwisk
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe
Imiesłowy przysłówkowe
Jaki imiesłów można utworzyć od tego czasownika?


Memory

Szukanie pasujących par.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika
Czasownik
Bezokolicznik
Odmiana czasownika
Liczebnik
Rodzaj i odmiana liczebnika
Zaimek
Odmiana zaimków
Rodzaje zaimków
Części mowy: mix


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Części mowy
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika w zdaniach
Przymiotnik
Odmiana przymiotnika
Stopniowanie przymiotnika   
Czasownik
Bezokolicznik
Tryb
Tryb rozkazujący
Tryb przypuszczający
Odmiana czasownika
Odmiana przez tryby
Liczebnik
Odmiana liczebnika
Liczebniki porządkowe
Liczebniki wielokrotne i zbiorowe
Rzeczownik odliczebnikowy   
Zaimek   
Przysłówek
Stopniowanie przysłówka
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe
Imiesłowy przymiotnikowe


Analizy

Zaznacz kolorem odpowiednie elementy (litery, głoski, słowa...).


Części mowy
Rzeczownik   
Odmiana rzeczownika
Odmiana rzeczownika przez przypadki
Przymiotnik   
Czasownik   
Liczebnik   
Zaimek   
Przysłówek   
Spójnik   
Partykuła   
Przyimek   
Wykrzyknik
Części mowy: mix
Odmiana przez przypadki
Przymiotniki i przysłówki
Części mowy odmienne: mix
Części mowy nieodmienne: mix

Segregowanie

Segregowanie wyrażeń według kategorii.


Części mowy
Rzeczownik
Liczba rzeczownika
Rzeczownik liczba pojedyncza
Rzeczownik liczba mnoga
Pluralia i singularia tantum
Rodzaj rzeczownika
Przymiotnik
Przypadek (liczba mnoga)
Czasownik
Osoba
Czas
Strona
Słowa
Słowa w kontekście
Tryb
Tryb: mix
Aspekt czasownika
Liczebnik
Rodzaje liczebników
Zaimek
Rodzaje zaimków
Części mowy: mix
Imiesłowy
Rodzaje imiesłowów


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Części mowy
Rzeczownik
Liczba rzeczownika
Rzeczownik liczba pojedyncza
Rzeczownik liczba mnoga
Rodzaj rzeczownika
Przymiotnik
Przypadek (liczba mnoga)
Czasownik
Osoba
Czas
Strona
Słowa w kontekście
Słowa
Tryb
Tryb: mix
Aspekt czasownika
Liczebnik
Rodzaje liczebników
Zaimek
Rodzaje zaimków
Części mowy: mix
Części mowy odmienne: mix
Imiesłowy
Rodzaje imiesłowów


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje