Zbyt trudne? Spróbuj najpierw tych ćwiczeń:

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda: 2. úroveň

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Kiedy wyraz w mianowniku kończy się na -cja, -zja, -sja, to w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz w dopełniaczu liczby mnogiej przyjmuje końcówkę -cji, -zji, -sji, np. akcjaakcji, inwazjainwazji, presjapresji.

W pozostałych przypadkach występuje końcówka -ii (w wyrazach zapożyczonych, np. anemiaanemii) lub -i (w wyrazach rodzimych, np. gołąbgołębi).

Uwaga! Kiedy wyraz w mianowniku kończy się na -nia, to należy sprawdzić, w jaki sposób go wymawiamy. Jeśli w mianowniku wymawiamy wyraz z końcówką -[ńa], np. Gdynia, to w pozostałych przypadkach należy zapisywać jedno -i, np. Gdyni. Jeśli w mianowniku wymawiamy wyraz z końcówką -[ńja], np. Dania, to w pozostałych przypadkach należy zapisać końcówkę -ii, np. Danii.

Zavřít

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii (trudne)

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje