Akcent wyrazowy

Pokaż/schowaj wyjaśnienie

Akcent polega na silniejszym wymówieniu jednej z sylab danego wyrazu.

Rodzaje akcentu w języku polskim:

 • na przedostatnią sylabę (to najczęściej występujący rodzaj akcentu w polszczyźnie, zwany akcentem paroksytonicznym), np. ta-bli-czka, ma-mu-sia, A-dam;
 • na trzecią sylabę od końca (po paroksytonicznym najbardziej rozpowszechniony):

  • czasowniki w 1. i 2. os. l. mnogiej w czasie przeszłym, np. tań-czy-liś-my;
  • czasowniki w l. pojedynczej i w 3. os. l. mnogiej w trybie przypuszczającym, np. tań-czy-ła-bym;
  • rzeczowniki zakończone na -ika oraz -yka, np. A-me-ry-ka;
  • liczebniki złożone, np. pięć-dzie-siąt;
 • na czwartą sylabę od końca – czasowniki w 1. i 2. os. l. mnogiej w trybie przypuszczającym, np. pi-sa-li-byś-my;
 • na ostatnią sylabę – występuje w skrótowcach, np. [pe-ka-es] oraz w rzeczownikach z przedrostkami arcy-, eks-, wice- utworzonymi od wyrazów jednosylabowych, np. ar-cy-mistrz (ale wi-ce-dy-re-ktor).

Wyjaśnienie mi pomogło
Wyjaśnienie mi nie pomogło
Wyjaśnienie jest schowane.

Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Akcent wyrazowy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Analizy

Zaznacz kolorem odpowiednie elementy (litery, głoski, słowa...).


Akcent wyrazowy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje