Sylaby

Pokaż/schowaj wyjaśnienie

Sylaba to część wyrazu, która musi zawierać samogłoskę. Samogłoski mogą tworzyć samodzielne sylaby, natomiast spółgłoski tworzą sylaby wyłącznie w połączeniu z samogłoskami, np. la-tar-ka, a-pa-rat, ra-dio.

Litera i nie zawsze jest odpowiedzialna za tworzenie sylab. Jeżeli po i stoi samogłoska, wtedy i jedynie zmiękcza poprzedzającą głoskę, nie pełni funkcji sylabotwórczej, np. sia-no (wymawiamy [śano]), zio-ła (wymawiamy [źoła]). Więcej informacji na temat funkcji litery i znajdziesz tu.

Zasady dzielenia wyrazów na sylaby

  • Nie dzielimy liter, które stanowią jedną głoskę, np. sz w wyrazie cieszyć: cie-szyć;
  • Rozdzielamy dwie takie same spółgłoski stojące obok siebie, np. nn w wyrazie wanna: wan-na;
  • Nie rozbijamy połączeń typu au, eu, jeśli wymawiamy je jako [ał, eł], np. au w wyrazie auto: au-to (nie wymawiamy [auto], lecz [ałto]). Uwaga! Jeśli połączenie au wymawiamy jako [au], wtedy należy je podzielić, np. na-u-ka (nie wymawiamy [nałka], lecz [nauka]).
  • Uwzględniamy granicę między przedrostkiem a rdzeniem wyrazu, np. przy-mie-rzać;
  • Wyrazy zawierające grupę spółgłosek możemy dzielić dowolnie, np. kar-tka lub kart-ka.
Wyjaśnienie mi pomogło
Wyjaśnienie mi nie pomogło
Wyjaśnienie jest schowane.

Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Sylaby  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Sylaby  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Analizy

Zaznacz kolorem odpowiednie elementy (litery, głoski, słowa...).


Sylaby  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje