Język polski: klasa 5

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia wyrazów z h i ch

Pisownia wyrazów z ę, e, en, em, i ą, on, om

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Pisownia wyrazów: różne

Ortografia: Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie

Pisownia przymiotników

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Interpunkcja: Różne znaki interpunkcyjne

Różne znaki interpunkcyjne

Części mowy: Rzeczownik

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Rodzaj rzeczownika

Liczba rzeczownika

Rzeczowniki własne i pospolite

Części mowy: Czasownik

Czasownik

Odmiana czasownika

Osoba

Czas

Tryb

Tryb rozkazujący

Tryb przypuszczający

Bezokolicznik

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Aspekt

Pary aspektowe

Łączliwość czasowników

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie

Zdanie a równoważnik zdania

Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Słowotwórstwo: Przymiotniki odrzeczownikowe

Przymiotniki odrzeczownikowe

Słowa i ich znaczenie: Środki stylistyczne

Środki stylistyczne

Sylaby, głoski, litery: Alfabet

Porządek alfabetyczny

Sylaby, głoski, litery: Spółgłoski i samogłoski

Spółgłoski twarde, miękkie i zmiękczone

Funkcja głoski i

Sylaby, głoski, litery: Akcent

Akcent

Wypowiedź pisemna, korekta tekstów: Korekta: opowiadania i dowcipy

Korekta: opowiadania i dowcipy

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje