Język polski: Klasa 4 szkoły średniej

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Ortografia: Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna

Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Pisownia cząstek mini, maksi itp.

Interpunkcja: Znaki interpunkcyjne

Kropka w skrótach

Interpunkcja: Przecinki

Przecinki w dłuższych wypowiedziach

Części mowy: Czasownik

Odmiana czasownika

Części mowy: Liczebnik

Liczebniki główne

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Części zdania

Części zdania: różne

Słowa i ich znaczenie: Synonimy, antonimy, homonimy

Synonimy: przymiotniki i przysłówki

Synonimy: rzeczowniki

Antonimy: przymiotniki i przysłówki

Antonimy: rzeczowniki

Słowa i ich znaczenie: Neologizmy, archaizmy, regionalizmy, kolokwializmy

Neologizmy i archaizmy

Kolokwializmy

Słowa i ich znaczenie: Przysłowia i frazeologizmy

Sentencje i zwroty łacińskie

Lektury i literatura: Szkoła średnia

Antyk

Średniowiecze

Renesans

Barok

Oświecenie

Romantyzm

Pozytywizm

Młoda Polska

Dwudziestolecie międzywojenne

Literatura wojny i okupacji

Współczesność

Polscy pisarze i ich dzieła

Największe dzieła literatury polskiej

Największe dzieła literatury światowej

Lektury i literatura: Rodzaje i gatunki literackie

Rodzaje i gatunki literackie

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje