Język polski: klasa 6

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia rz i ż na końcu wyrazu

Pisownia wyrazów z ch i h

Pisownia samogłosek nosowych oraz połączeń en, em, on, om

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Zasady pisowni rz

Zasady pisowni ż

Zasady pisowni ó

Zasady pisowni ch

Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: miks przykładów

Pisownia wyrazów: różne

Ortografia: Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie

Pisownia przymiotników

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna

Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Pisownia „nie” z rzeczownikami

Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami

Pisownia „nie” z imiesłowami

Pisownia cząstek -bym, -byś, -by

Pisownia cząstek mini, maksi itp.

Pisownia wyrażeń przyimkowych

Interpunkcja: Przecinki

Przecinki

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie

Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie

Przecinki w dłuższych wypowiedziach

Przecinki we wtrąceniach

Imiesłów a przecinek

Wołacz a przecinek

Przecinki: przysłowia

Przecinki: lektury szkoła podstawowa

Przecinki: Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Przecinki: Mały Książę

Przecinki: Opowieści z Narnii

Przecinki: Opowieść wigilijna

Części mowy: Rzeczownik

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Mianownik czy biernik?

Temat i końcówka

Rodzaj rzeczownika

Liczba rzeczownika

Rzeczowniki własne i pospolite

Części mowy: Czasownik

Czasownik

Odmiana czasownika

Osoba

Czas

Tryb

Tryb rozkazujący

Tryb przypuszczający

Strona czynna i bierna

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Aspekt

Pary aspektowe

Bezokolicznik

Łączliwość czasowników

Części mowy: Partykuła

Partykuła

Części mowy: Części mowy: różne

Części mowy: różne

Różne części mowy

Odmienna czy nieodmienna część mowy?

Odmienne części mowy: miks przykładów

Nieodmienne części mowy: miks przykładów

Przymiotnik czy przysłówek?

Różne części mowy: odmiana przez przypadki

Odmiana nazwisk polskich

Odmiana nazwisk obcego pochodzenia

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie

Zdanie a równoważnik zdania

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Mowa zależna i niezależna

Mowa zależna i niezależna

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Związki składniowe

Związki składniowe

Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Słowa i ich znaczenie: Znajomość i wzbogacanie słownictwa: różne

Film (kino)

Relacje rodzinne

Teatr

Sylaby, głoski, litery: Alfabet

Porządek alfabetyczny

Lektury i literatura: Rodzaje i gatunki literackie

Rodzaje i gatunki literackie

Układy rymów w wierszu

Wypowiedź pisemna, korekta tekstu: Korekta: opowiadania i dowcipy

Korekta: opowiadania i dowcipy

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje