Przecinki

Zasady interpunkcji nie należą do najłatwiejszych. Dlatego opracowaliśmy specjalne ćwiczenie na przecinki: twoim zadaniem jest wstawić przecinki w odpowiednich miejscach w zdaniu. Oferujemy wiele zadań pogrupowanych według tematu oraz stopnia trudności.

Interpunkcja

Przecinki
Przecinki w zdaniu pojedynczym
Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie   
Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie   
Przecinki w dłuższych wypowiedziach
Wołacz a przecinek   
Imiesłów a przecinek
Przecinki w przysłowiach
Przecinki we wtrąceniach
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje