Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie

Przecinkiem zawsze oddzielamy zdanie nadrzędne od podrzędnego i nie ma znaczenia, w jakiej kolejności zdania składowe zostały zapisane.

Jak rozpoznać zdanie nadrzędne? Przede wszystkim możemy zauważyć, że jest ono odpowiedzią na pytanie zawarte w zdaniu nadrzędnym. Poza tym bardzo często zaczyna się ono jakimś spójnikiem (że, aż, aby, kiedy itp.) bądź imiesłowem zakończonym na: -ąc, -łszy, -wszy.

Np. Dostałem pracę (zdanie nadrzędne), o której marzyłem (zdanie podrzędne). Zasnąłem na fotelu, oglądając film.

Należy pamiętać również o tym, by oddzielać przecinkiem z obu stron zdanie podrzędne zapisane pomiędzy zdaniem nadrzędnym.
Np. Rano (część zdania nadrzędnego), kiedy wychodziła do szkoły (zdanie podrzędne), zadzwonił telefon (część zdania nadrzędnego).

Uwaga! Przecinkiem nie oddzielamy połączeń spójników z partykułami, przysłówkami, np. mimo że, chyba że, podczas gdy. Przecinek należy stawiać zawsze przed całym wyrażeniem.
Np. Adaś poszedł pobiegać, mimo że padał deszcz.

Zamknij

Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie (trudne)

Rozwiązane:
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje