Neologizmy i archaizmy

Archaizm – wyraz, który wyszedł z użycia.

Rodzaje archaizmów:

  • archaizmy fonetyczne różnią się wymawianymi głoskami (sierce).
  • archaizmy fleksyjne występują w dawnej formie gramatycznej (zrobił bych).
  • archaizmy słowotwórcze są tworzone za pomocą formantów, które wyszły z użycia (ogrodny).
  • archaizmy leksykalne to wyrazy używane w przeszłości (aeroplan).
  • archaizmy semantyczne to wyrazy, które mają inne znaczenie niż kiedyś (myszka w znaczeniu zapach starego wina).
  • archaizmy składniowe to konstrukcje składniowe utworzone według dawnego łączenia wyrazów (pasterz owce do wsi przepędził).
  • archaizmy frazeologiczne to utrwalone połączenia wyrazów, w których często występują wyrazy nie występujące w dzisiejszej polszczyźnie (bez liku).

Neologizm – wyraz nowo powstały.

Rodzaje neologizmów:

  • neologizmy słowotwórcze są utworzone od istniejących wyrazów za pomocą afiksacji, derywacji wstecznej lub kompozycji (frytkownica, lobbysta, blogerka). Do neologizmów słowotwórczych wliczane są również nowo powstałe skrótowce (apka, fejs, USB).
  • neologizmy semantyczne to istniejące wyrazy, którym nadano nowe znaczenie (komórka, myszka, suchar).
  • neologizmy frazeologiczne to nowo powstałe połączenia wyrazów, które w danym języku już istnieją (szara strefa, pirat drogowy).

Do neologizmów zaliczamy również nowo zapożyczone wyrazy (youtuber, influencer, selfie) i neologizmy artystyczne (stylistyczne), które zostały utworzone przez pisarza czy poetę w celu artystycznym (np. leśmianizmy).

Zamknij

Neologizmy i archaizmy (łatwe)

Rozwiązane:NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje