Segregowanie – 3 klasa szkoły średniej

Ćwiczenie utrwalające zasady pisowni wyrazów oraz zagadnienia gramatyczne (ale nie tylko). Twoim zadaniem jest posegregować słowa lub wyrażenia według podanych kategorii (np. mała i wielka litera, rodzaj rzeczownika itp). Segregowanie większej liczby słów naraz pozwala lepiej zrozumieć różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami.

Wybrana klasa: klasa 3 szk. śr. (szeroki wybór)

Słowotwórstwo

Skróty i skrótowce
Rodzaje skrótowców

Słowa i ich znaczenie

Neologizmy i archaizmy   

Język polski dla obcokrajowców

Pisownia wyrazów
Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż
Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje