Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda: średnie

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om

Pisownia wyrazów z ą, om, on

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą, om, on

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: średnie

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Decydowanie: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda: trudne

Pisownia wyrazów: różne

Pisownia wyrazów: różne

Dyktanda: łatwe

Interpunkcja: Przecinki

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki: średnie

Części mowy: Rzeczownik

Rzeczownik

Rzeczownik

Analizy: łatwe

Sylaby, głoski, litery: Sylaby

Sylaby

Sylaby

Wpisywanie: łatwe

Sylaby

Wpisywanie: średnie

Język polski dla obcokrajowców: Części mowy

Liczba przymiotnika

Liczba przymiotnika

Decydowanie: średnie
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje