Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Morfologia
Części mowy odmienne
Rzeczownik
Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia
Rodzaj rzeczownika
Alternacje   
Liczebnik
Liczebnik główny i zbiorowy
Zaimek
Zaimki wskazujące - tę, tą
Zaimek wskazujący - to, te, ci
Odmiana polskich i zagranicznych imion i nazwisk
Odmiana polskich imion i nazwisk
Części mowy nieodmienne
Wykrzykniki
Funkcja wykrzyknienia
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe
Imiesłowy przysłówkowe
Jaki imiesłów można utworzyć od tego czasownika?
Słowotwórstwo
Wyrazy pochodne   


Memory

Szukanie pasujących par.


Morfologia
Części mowy odmienne
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Czasownik
Odmiana czasownika
Zaimek
Rodzaje zaimków
Odmiana zaimków
Części mowy
Rodzaj i odmiana liczebnika
Odmiana przymiotnika


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Morfologia
Części mowy odmienne
Rzeczownik
Odmiana rzeczownika
Rzeczownik odczasownikowy   
Właściwa forma rzeczownika
Tworzenie rodzaju żeńskiego   
Przymiotnik
Stopniowanie przymiotnika   
Przymiotnik odrzeczownikowy   
Czasownik
Tryb rozkazujący
Odmiana czasownika
Odmiana przez tryby
Liczebnik
Liczebniki wielokrotne i zbiorowe
Rzeczownik odliczebnikowy   
Liczebniki porządkowe
Zaimek   
Części mowy nieodmienne
Przysłówek
Stopniowanie przysłówka
Odmiana przymiotnika
Imiesłowy
Imiesłowy przymiotnikowe
Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny


Pytania

Wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku propozycji.


Morfologia
Części mowy odmienne
Rzeczownik
Rodzaj rzeczownika
Rzeczownik liczba pojedyncza
Rzeczownik liczba mnoga
Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)
Przymiotnik
Przypadek (liczba mnoga)
Czasownik
Aspekt czasownika
Strona
Tryb
Osoba
Czas
Liczebnik
Liczebnik
Zaimek
Rodzaje zaimków
Części mowy
Części mowy: mix
Rodzaje imiesłowów
Złożenia, zrosty, zestawienia   


Segregowanie

Segregowanie wyrażeń według kategorii.


Morfologia
Części mowy odmienne
Rzeczownik
Rodzaj rzeczownika
Rzeczownik liczba pojedyncza
Rzeczownik liczba mnoga
Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)
Przymiotnik
Przypadek (liczba mnoga)
Czasownik
Aspekt czasownika
Strona
Tryb
Osoba
Czas
Liczebnik
Liczebnik
Zaimek
Rodzaje zaimków
Części mowy
Części mowy: mix
Rodzaje imiesłowów
Złożenia, zrosty, zestawienia   


Analizy

Oznacz kolorem odpowiednie słowa w zdaniach.


Morfologia
Części mowy odmienne
Rzeczownik   
Przymiotnik   
Czasownik   
Zaimek   
Części mowy nieodmienne
Przysłówek   
Spójnik   
Partykuła   
Przyimek   
Części mowy nieodmienne: mix
Części mowy
Części mowy: mix
Odmiana przez przypadki
Przedrostek, temat, przyrostek, końcówka   


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje