Morfologia: Odmiana przymiotnika

Odmiana przymiotnika

Odmiana przymiotnika

Wpisywanie: łatwe

Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Decydowanie: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pytania: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Segregowanie: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: trudne

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: łatwe

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: średnie

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: średnie

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: łatwe

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów zakończonych na -i, -ii

Pisownia wyrazów zakończonych na -i, -ii

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z ę i en

Pisownia wyrazów z ę i en

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om.

Pisownia wyrazów z ą i om.

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z c i dz

Pisownia wyrazów z c i dz

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i sz

Pisownia wyrazów z rz i sz

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i sz

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z d i t

Pisownia wyrazów z d i t

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z d i t

Dyktanda online: średnie

Ortografia: Zasady pisowni

Zasady pisowni ch

Zasady pisowni ch

Decydowanie: łatwe

Interpunkcja: Przecinki (różne rodzaje zdań)

Wołacz a przecinek

Wołacz a przecinek

Przecinki: łatwe

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje