Temat
Ortografia: Pisownia wyrazów 0 / 86
Ortografia: Zasady pisowni 0 / 7
Ortografia: Wielkie i małe litery 0 / 20
Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna 0 / 12
Interpunkcja: Przecinki (różne rodzaje zdań) 0 / 10
Części mowy: Rzeczownik 0 / 32
Części mowy: Przymiotnik 0 / 16
Części mowy: Czasownik 0 / 47
Części mowy: Liczebnik 0 / 12
Części mowy: Zaimek 0 / 6
Części mowy: Przysłówek 0 / 6
Części mowy: Spójnik 0 / 1
Części mowy: Przyimek 0 / 1
Części mowy: Wykrzyknik 0 / 2
Części mowy: Części mowy 0 / 21
Części mowy: Imiesłowy 0 / 3
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie 0 / 2
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Rodzaje zdań 0 / 4
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Części zdania 0 / 5
Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia 0 / 1
Słowotwórstwo: Słowotwórstwo rzeczowników 0 / 4
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne 0 / 2
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne i podstawowe 0 / 1
Słowotwórstwo: Przymiotnik odrzeczownikowy 0 / 1
Słowa i ich znaczenie: Synonimy 0 / 2
Słowa i ich znaczenie: Homonimy 0 / 2
Słowa i ich znaczenie: Antonimy 0 / 5
Słowa i ich znaczenie: Zdrobnienia i zgrubienia 0 / 2
Słowa i ich znaczenie: Przysłowia i frazeologizmy 0 / 2
Sylaby, głoski, litery: Spółgłoski i samogłoski 0 / 5
Sylaby, głoski, litery: Litera a głoska 0 / 1
Sylaby, głoski, litery: Akcent 0 / 2
Sylaby, głoski, litery: Sylaby 0 / 5
Czytanie ze zrozumieniem: Czytanie tekstów 0 / 171
Lektury: Mitologia grecka 0 / 1
Lektury: Pan Tadeusz 0 / 1
Pisanie i korekta tekstów: Dowcipy 0 / 369
Język polski dla obcokrajowców: Pisownia wyrazów 0 / 7
Język polski dla obcokrajowców: Spółgłoski podwojone 0 / 2

Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z ę i en

Pisownia wyrazów z ę i en

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z ą i om

Pisownia wyrazów z ą i om

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z c i dz

Pisownia wyrazów z c i dz

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z b i p

Pisownia wyrazów z b i p

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z b i p

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z b i p

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z d i t

Pisownia wyrazów z d i t

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z d i t

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z rz i sz

Pisownia wyrazów z rz i sz

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i sz

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda online: średnie

Pisownia końcówek -i, -ii

Pisownia końcówek -i, -ii

Dyktanda online: łatwe

Pisownia przymiotników złożonych

Pisownia przymiotników złożonych

Decydowanie: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Decydowanie: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Decydowanie: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pytania: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Segregowanie: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: średnie

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: łatwe

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: średnie

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: trudne

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania: łatwe

Części mowy: Czasownik

Czasownik

Czasownik

Analizy: łatwe

Czasownik

Analizy: średnie

Czasownik

Analizy: trudne

Osoba

Osoba

Segregowanie: łatwe

Osoba

Segregowanie: średnie

Osoba

Segregowanie: trudne

Osoba

Pytania: łatwe

Osoba

Pytania: średnie

Osoba

Pytania: trudne

Czas

Czas

Segregowanie: łatwe

Czas

Segregowanie: średnie

Czas

Segregowanie: trudne

Czas

Pytania: łatwe

Czas

Pytania: średnie

Czas

Pytania: trudne

Strona

Strona

Pytania: łatwe

Strona

Pytania: średnie

Strona

Pytania: trudne

Bezokolicznik

Bezokolicznik

Memory: łatwe

Bezokolicznik

Wpisywanie: łatwe

Bezokolicznik

Wpisywanie: średnie

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący

Wpisywanie: średnie

Tryb rozkazujący

Wpisywanie: trudne

Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający

Wpisywanie: łatwe

Tryb przypuszczający

Wpisywanie: średnie

Tryb przypuszczający

Wpisywanie: trudne

Tryb: mix

Tryb: mix

Segregowanie: łatwe

Tryb: mix

Segregowanie: średnie

Tryb: mix

Segregowanie: trudne

Tryb: mix

Pytania: łatwe

Tryb: mix

Pytania: średnie

Tryb: mix

Pytania: trudne

Aspekt czasownika

Aspekt czasownika

Segregowanie: łatwe

Aspekt czasownika

Segregowanie: średnie

Aspekt czasownika

Segregowanie: trudne

Aspekt czasownika

Pytania: łatwe

Aspekt czasownika

Pytania: średnie

Aspekt czasownika

Pytania: trudne

Odmiana czasownika

Odmiana czasownika

Wpisywanie: łatwe

Odmiana czasownika

Wpisywanie: średnie

Odmiana czasownika

Wpisywanie: trudne

Odmiana czasownika

Memory: łatwe

Odmiana czasownika

Memory: średnie

Odmiana czasownika

Memory: trudne

Odmiana przez tryby

Odmiana przez tryby

Wpisywanie: łatwe

Odmiana przez tryby

Wpisywanie: średnie

Odmiana przez tryby

Wpisywanie: trudne

Części mowy: Spójnik

Spójnik

Spójnik

Analizy: łatwe

Części mowy: Przyimek

Przyimek

Przyimek

Analizy: łatwe

Części mowy: Wykrzyknik

Wykrzyknik

Wykrzyknik

Analizy: łatwe

Wykrzyknik

Analizy: średnie

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie

Zdanie a równoważnik zdania

Zdanie a równoważnik zdania

Decydowanie: łatwe

Zdanie a równoważnik zdania

Decydowanie: średnie

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Rodzaje zdań

Zdania podrzędne

Zdania podrzędne

Analizy: łatwe

Zdania podrzędne

Analizy: średnie

Zdania podrzędne

Analizy: trudne

Zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające

Zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające

Analizy: łatwe

Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Pytania: łatwe

Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne

Wyrazy pochodne

Wyrazy pochodne

Decydowanie: łatwe

Wyrazy pochodne

Decydowanie: średnie

Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne i podstawowe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Memory: łatwe

Słowotwórstwo: Przymiotnik odrzeczownikowy

Przymiotnik odrzeczownikowy

Przymiotnik odrzeczownikowy

Wpisywanie: łatwe

Słowa i ich znaczenie: Homonimy

Homonimy

Homonimy

Wpisywanie: łatwe

Homonimy

Wpisywanie: średnie

Słowa i ich znaczenie: Zdrobnienia i zgrubienia

Zdrobnienia i zgrubienia

Zdrobnienia i zgrubienia

Decydowanie: łatwe

Zdrobnienia i zgrubienia

Decydowanie: średnie

Słowa i ich znaczenie: Przysłowia i frazeologizmy

Przysłowia

Przysłowia

Memory: łatwe

Przysłowia

Memory: średnie

Sylaby, głoski, litery: Litera a głoska

Litera a głoska

Litera a głoska

Wpisywanie: średnie

Sylaby, głoski, litery: Akcent

Akcent

Akcent

Analizy: łatwe

Akcent

Analizy: średnie

Lektury: Mitologia grecka

Mitologia grecka

Mitologia grecka

Decydowanie: łatwe

Lektury: Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Decydowanie: łatwe

Język polski dla obcokrajowców: Spółgłoski podwojone

Spółgłoski podwojone

Spółgłoski podwojone

Decydowanie: łatwe

Spółgłoski podwojone

Decydowanie: średnie
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje