Temat
Ortografia: Pisownia wyrazów 1 / 15
Ortografia: Zasady pisowni 0 / 6
Ortografia: Wielkie i małe litery 0 / 16
Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna 0 / 9
Ortografia: Pisownia homonimów 0 / 2
Interpunkcja: Przecinki 0 / 11
Części mowy: Rzeczownik 0 / 31
Części mowy: Przymiotnik 0 / 8
Części mowy: Czasownik 0 / 33
Części mowy: Liczebnik 0 / 15
Części mowy: Zaimek 0 / 10
Części mowy: Przysłówek 0 / 2
Części mowy: Spójnik 0 / 1
Części mowy: Partykuła 0 / 1
Części mowy: Przyimek 0 / 1
Części mowy: Wykrzyknik 0 / 2
Części mowy: Części mowy: różne 0 / 14
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie 0 / 2
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Rodzaje zdań 0 / 16
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Części zdania 0 / 16
Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia 0 / 1
Słowotwórstwo: Słowotwórstwo rzeczowników 0 / 7
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne 0 / 2
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne i podstawowe 0 / 1
Słowotwórstwo: Przymiotnik odrzeczownikowy 0 / 1
Słowa i ich znaczenie: Synonimy 0 / 7
Słowa i ich znaczenie: Antonimy 0 / 7
Słowa i ich znaczenie: Homonimy 0 / 2
Słowa i ich znaczenie: Zdrobnienia i zgrubienia 0 / 1
Słowa i ich znaczenie: Przysłowia i frazeologizmy 0 / 9
Sylaby, głoski, litery: Akcent 0 / 2
Czytanie: Czytanie tekstów 3 / 39
Literatura: Szkoła podstawowa 0 / 2
Wypowiedź pisemna, korekta tekstów: Korekta: opowiadania i dowcipy 0 / 48
Język polski dla obcokrajowców: Pisownia wyrazów 0 / 33
Język polski dla obcokrajowców: Części mowy 0 / 6

Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Rzeczownik

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Rodzaj rzeczownika

Liczba rzeczownika

Rzeczowniki własne i pospolite

Partykuła

Partykuła

Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Wyrazy pochodne i podstawowe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Przymiotnik odrzeczownikowy

Przymiotnik odrzeczownikowy

Zdrobnienia i zgrubienia

Zdrobnienia i zgrubienia

Czytanie tekstów

Historyjki

Szkoła podstawowa

Mitologia grecka

Hobbit, czyli tam i z powrotem

Korekta: opowiadania i dowcipy

Korekta: opowiadania i dowcipy

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • trudne

Spółgłoski podwojone

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje