Fonologia: Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

Decydowanie: łatwe

Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

Decydowanie: średnie

Morfologia: Części mowy odmienne

Rzeczownik

Rzeczownik

Analizy: łatwe

Rzeczownik

Analizy: średnie

Rzeczownik

Analizy: trudne

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika

Memory: łatwe

Odmiana rzeczownika

Memory: średnie

Odmiana rzeczownika

Memory: trudne

Odmiana rzeczownika

Wpisywanie: łatwe

Odmiana rzeczownika

Wpisywanie: średnie

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Decydowanie: trudne

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Decydowanie: średnie

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Decydowanie: łatwe

Rodzaj rzeczownika

Rodzaj rzeczownika

Segregowanie: średnie

Rodzaj rzeczownika

Decydowanie: łatwe

Rodzaj rzeczownika

Pytania: średnie

Rodzaj rzeczownika

Segregowanie: łatwe

Rodzaj rzeczownika

Segregowanie: trudne

Rodzaj rzeczownika

Pytania: łatwe

Rodzaj rzeczownika

Pytania: trudne

Rodzaj rzeczownika

Decydowanie: średnie

Rodzaj rzeczownika

Decydowanie: trudne

Rzeczownik odczasownikowy

Rzeczownik odczasownikowy

Wpisywanie: łatwe

Rzeczownik odczasownikowy

Wpisywanie: średnie

Rzeczownik odczasownikowy

Wpisywanie: trudne

Rzeczownik liczba pojedyncza

Rzeczownik liczba pojedyncza

Segregowanie: łatwe

Rzeczownik liczba pojedyncza

Segregowanie: średnie

Rzeczownik liczba pojedyncza

Segregowanie: trudne

Rzeczownik liczba pojedyncza

Pytania: łatwe

Rzeczownik liczba pojedyncza

Pytania: średnie

Rzeczownik liczba pojedyncza

Pytania: trudne

Rzeczownik liczba mnoga

Rzeczownik liczba mnoga

Segregowanie: łatwe

Rzeczownik liczba mnoga

Segregowanie: średnie

Rzeczownik liczba mnoga

Segregowanie: trudne

Rzeczownik liczba mnoga

Pytania: łatwe

Rzeczownik liczba mnoga

Pytania: średnie

Rzeczownik liczba mnoga

Pytania: trudne

Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)

Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)

Segregowanie: łatwe

Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)

Segregowanie: średnie

Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)

Segregowanie: trudne

Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)

Pytania: łatwe

Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)

Pytania: średnie

Liczba rzeczownika (pluralia i singularia tantum)

Pytania: trudne

Właściwa forma rzeczownika

Właściwa forma rzeczownika

Wpisywanie: łatwe

Właściwa forma rzeczownika

Wpisywanie: średnie

Właściwa forma rzeczownika

Wpisywanie: trudne

Tworzenie rodzaju żeńskiego

Tworzenie rodzaju żeńskiego

Wpisywanie: łatwe

Tworzenie rodzaju żeńskiego

Wpisywanie: średnie

Tworzenie rodzaju żeńskiego

Wpisywanie: trudne

Alternacje

Alternacje

Decydowanie: łatwe

Przymiotnik

Przymiotnik

Analizy: łatwe

Przymiotnik

Analizy: średnie

Przymiotnik

Analizy: trudne

Przypadek (liczba mnoga)

Przypadek (liczba mnoga)

Segregowanie: łatwe

Przypadek (liczba mnoga)

Segregowanie: średnie

Przypadek (liczba mnoga)

Segregowanie: trudne

Przypadek (liczba mnoga)

Pytania: łatwe

Przypadek (liczba mnoga)

Pytania: średnie

Przypadek (liczba mnoga)

Pytania: trudne

Stopniowanie przymiotnika

Stopniowanie przymiotnika

Wpisywanie: łatwe

Stopniowanie przymiotnika

Wpisywanie: średnie

Stopniowanie przymiotnika

Wpisywanie: trudne

Przymiotnik odrzeczownikowy

Przymiotnik odrzeczownikowy

Wpisywanie: łatwe

Przymiotnik odrzeczownikowy

Wpisywanie: średnie

Czasownik

Czasownik

Analizy: łatwe

Czasownik

Analizy: średnie

Czasownik

Analizy: trudne

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący

Wpisywanie: łatwe

Tryb rozkazujący

Wpisywanie: średnie

Tryb rozkazujący

Wpisywanie: trudne

Aspekt czasownika

Aspekt czasownika

Segregowanie: łatwe

Aspekt czasownika

Segregowanie: średnie

Aspekt czasownika

Segregowanie: trudne

Aspekt czasownika

Pytania: łatwe

Aspekt czasownika

Pytania: średnie

Aspekt czasownika

Pytania: trudne

Strona

Strona

Segregowanie: łatwe

Strona

Segregowanie: średnie

Strona

Segregowanie: trudne

Strona

Pytania: łatwe

Strona

Pytania: średnie

Strona

Pytania: trudne

Strona

Pytania: łatwe

Tryb

Tryb

Segregowanie: łatwe

Tryb

Segregowanie: średnie

Tryb

Segregowanie: trudne

Tryb

Pytania: łatwe

Tryb

Pytania: średnie

Tryb

Pytania: trudne

Osoba

Osoba

Segregowanie: łatwe

Osoba

Segregowanie: średnie

Osoba

Segregowanie: trudne

Osoba

Pytania: łatwe

Osoba

Pytania: średnie

Osoba

Pytania: trudne

Odmiana czasownika

Odmiana czasownika

Wpisywanie: łatwe

Odmiana czasownika

Wpisywanie: średnie

Odmiana czasownika

Wpisywanie: trudne

Odmiana czasownika

Memory: łatwe

Odmiana czasownika

Memory: średnie

Odmiana czasownika

Memory: trudne

Czas

Czas

Segregowanie: łatwe

Czas

Segregowanie: średnie

Czas

Segregowanie: trudne

Czas

Pytania: łatwe

Czas

Pytania: średnie

Czas

Pytania: trudne

Odmiana przez tryby

Odmiana przez tryby

Wpisywanie: łatwe

Odmiana przez tryby

Wpisywanie: średnie

Odmiana przez tryby

Wpisywanie: trudne

Liczebniki wielokrotne i zbiorowe

Liczebniki wielokrotne i zbiorowe

Wpisywanie: łatwe

Liczebniki wielokrotne i zbiorowe

Wpisywanie: średnie

Liczebniki wielokrotne i zbiorowe

Wpisywanie: trudne

Rzeczownik odliczebnikowy

Rzeczownik odliczebnikowy

Wpisywanie: łatwe

Rzeczownik odliczebnikowy

Wpisywanie: średnie

Rzeczownik odliczebnikowy

Wpisywanie: trudne

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe

Wpisywanie: łatwe

Liczebniki porządkowe

Wpisywanie: średnie

Liczebniki porządkowe

Wpisywanie: trudne

Liczebnik

Liczebnik

Segregowanie: łatwe

Liczebnik

Segregowanie: średnie

Liczebnik

Segregowanie: trudne

Liczebnik

Pytania: łatwe

Liczebnik

Pytania: średnie

Liczebnik

Pytania: trudne

Liczebnik główny i zbiorowy

Liczebnik główny i zbiorowy

Decydowanie: średnie

Liczebnik główny i zbiorowy

Decydowanie: trudne

Zaimek

Zaimek

Analizy: łatwe

Zaimek

Analizy: średnie

Zaimek

Analizy: trudne

Zaimek

Wpisywanie: łatwe

Zaimek

Wpisywanie: średnie

Zaimek

Wpisywanie: trudne

Rodzaje zaimków

Rodzaje zaimków

Segregowanie: łatwe

Rodzaje zaimków

Segregowanie: średnie

Rodzaje zaimków

Segregowanie: trudne

Rodzaje zaimków

Pytania: łatwe

Rodzaje zaimków

Pytania: średnie

Rodzaje zaimków

Pytania: trudne

Rodzaje zaimków

Memory: łatwe

Zaimki wskazujące - tę, tą

Zaimki wskazujące - tę, tą

Decydowanie: łatwe

Zaimek wskazujący - to, te, ci

Zaimek wskazujący - to, te, ci

Decydowanie: łatwe

Odmiana zaimków

Odmiana zaimków

Memory: łatwe

Morfologia: Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Segregowanie: łatwe

Złożenia, zrosty, zestawienia

Pytania: łatwe

Morfologia: Imiesłowy

Imiesłowy przymiotnikowe

Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny

Wpisywanie: łatwe

Imiesłowy przysłówkowe

Imiesłowy przysłówkowe

Decydowanie: średnie

Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia "nie" z rzeczownikami

Pisownia "nie" z rzeczownikami

Decydowanie: średnie

Pisownia przymiotników złożonych

Pisownia przymiotników złożonych

Decydowanie: średnie

Pisownia "nie" z przymiotnikami i przysłówkami

Pisownia "nie" z przymiotnikami i przysłówkami

Decydowanie: łatwe

Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy

Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy

Dyktanda online: łatwe

Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy

Dyktanda online: średnie

Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Decydowanie: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Decydowanie: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pytania: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Segregowanie: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda online: trudne

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: łatwe

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: średnie

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: trudne

Nazwy mieszkańców państw i regionów

Nazwy mieszkańców państw i regionów

Decydowanie: łatwe

Nazwy mieszkańców państw i regionów

Decydowanie: średnie

Nazwy mieszkańców państw i regionów

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda online: trudne

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: łatwe

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: średnie

Wyrazy zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów zakończonych na -i, -ii

Pisownia wyrazów zakończonych na -i, -ii

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z ę i en

Pisownia wyrazów z ę i en

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om.

Pisownia wyrazów z ą i om.

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z c i dz

Pisownia wyrazów z c i dz

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z rz i sz

Pisownia wyrazów z rz i sz

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i sz

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z b i p

Pisownia wyrazów z b i p

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z b i p

Dyktanda online: średnie

Pisownia wyrazów z b i p

Dyktanda online: trudne

Pisownia wyrazów z d i t

Pisownia wyrazów z d i t

Dyktanda online: łatwe

Pisownia wyrazów z d i t

Dyktanda online: średnie

Ortografia: Wielkie i małe litery

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Segregowanie: łatwe

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Segregowanie: średnie

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Segregowanie: trudne

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Decydowanie: łatwe

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Decydowanie: średnie

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Decydowanie: trudne

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Dyktanda online: łatwe

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Dyktanda online: średnie

Geografia, miejsca, budynki i budowle

Dyktanda online: trudne

Ludzie, istoty i postacie

Ludzie, istoty i postacie

Segregowanie: łatwe

Ludzie, istoty i postacie

Segregowanie: średnie

Ludzie, istoty i postacie

Segregowanie: trudne

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Segregowanie: łatwe

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Segregowanie: średnie

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Segregowanie: trudne

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Dyktanda online: łatwe

Wielkie i małe litery (mix)

Wielkie i małe litery (mix)

Dyktanda online: łatwe

Tytuły książek, czasopism, słowników

Tytuły książek, czasopism, słowników

Dyktanda online: łatwe

Nazwy świąt i zwyczajów

Nazwy świąt i zwyczajów

Dyktanda online: łatwe

Nazwy świąt i zwyczajów

Decydowanie: średnie

Nazwy regionów

Nazwy regionów

Dyktanda online: łatwe

Nazwy mieszkańców kontynentów, państw, miast, regionów

Nazwy mieszkańców kontynentów, państw, miast, regionów

Dyktanda online: łatwe

Nazwy mieszkańców kontynentów, państw, miast, regionów

Decydowanie: łatwe

Nazwy mieszkańców kontynentów, państw, miast, regionów

Decydowanie: średnie

Pisownia przymiotników

Pisownia przymiotników

Dyktanda online: łatwe

Nazwy miejsc

Nazwy miejsc

Decydowanie: łatwe

Nazwy miejsc

Decydowanie: średnie

Nazwy miejsc

Decydowanie: trudne

Leksykologia: Neologizmy i archaizmy

Neologizmy i archaizmy

Neologizmy i archaizmy

Segregowanie: łatwe

Leksykologia: Przysłowia i frazeologizmy

Przysłowia

Przysłowia

Memory: łatwe

Przysłowia

Memory: średnie

Przysłowia zawierające porównania

Przysłowia zawierające porównania

Memory: łatwe

Biblizmy i mitologizmy

Biblizmy i mitologizmy

Memory: łatwe

Lektury: Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Decydowanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje