Język polski: klasa 5

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 
Temat
Ortografia: Pisownia wyrazów 7 / 60
Ortografia: Wielkie i małe litery 0 / 21
Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna 0 / 14
Ortografia: Pisownia homonimów 0 / 2
Interpunkcja: Znaki interpunkcyjne 0 / 2
Interpunkcja: Przecinki 0 / 18
Części mowy: Rzeczownik 0 / 41
Części mowy: Przymiotnik 0 / 15
Części mowy: Czasownik 0 / 44
Części mowy: Liczebnik 0 / 20
Części mowy: Zaimek 0 / 11
Części mowy: Przysłówek 0 / 5
Części mowy: Spójnik 0 / 3
Części mowy: Przyimek 0 / 2
Części mowy: Wykrzyknik 0 / 2
Części mowy: Części mowy: różne 0 / 25
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie 0 / 2
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Rodzaje zdań 0 / 15
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Części zdania 0 / 26
Słowotwórstwo: Rodzina wyrazów 0 / 2
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne 0 / 3
Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia 0 / 2
Słowotwórstwo: Słowotwórstwo rzeczowników 0 / 9
Słowotwórstwo: Słowotwórstwo przymiotników 0 / 4
Słowa i ich znaczenie: Synonimy, antonimy, homonimy 0 / 16
Słowa i ich znaczenie: Przysłowia i frazeologizmy 1 / 18
Słowa i ich znaczenie: Znajomość i wzbogacanie słownictwa: różne 0 / 3
Sylaby, głoski, litery: Alfabet 0 / 3
Sylaby, głoski, litery: Spółgłoski i samogłoski 0 / 4
Sylaby, głoski, litery: Akcent wyrazowy 0 / 3
Czytanie: Czytanie tekstów 6 / 189
Lektury i literatura: Szkoła podstawowa 0 / 7
Lektury i literatura: Środki stylistyczne 0 / 1
Wypowiedź pisemna, korekta tekstu: Korekta: opowiadania i dowcipy 24 / 339

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia rz i ż na końcu wyrazu

Pisownia wyrazów z ch i h

Pisownia samogłosek nosowych oraz połączeń en, em, on, om

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Zasady pisowni rz

Zasady pisowni ż

Zasady pisowni ó

Zasady pisowni ch

Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: miks przykładów

Pisownia wyrazów: różne

Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie

Pisownia przymiotników

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Rzeczownik

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Mianownik czy biernik?

Temat i końcówka

Rodzaj rzeczownika

Liczba rzeczownika

Rzeczowniki własne i pospolite

Czasownik

Czasownik

Odmiana czasownika

Osoba

Czas

Tryb

Tryb rozkazujący

Tryb przypuszczający

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Aspekt

Pary aspektowe

Bezokolicznik

Łączliwość czasowników

Części mowy: różne

Części mowy: różne

Różne części mowy

Odmienna czy nieodmienna część mowy?

Odmienne części mowy: miks przykładów

Nieodmienne części mowy: miks przykładów

Przymiotnik czy przysłówek?

Różne części mowy: odmiana przez przypadki

Odmiana nazwisk polskich

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Znajomość i wzbogacanie słownictwa: różne

Film (kino)

Relacje rodzinne

Teatr

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje