Temat
Ortografia: Pisownia wyrazów 6 / 71
Ortografia: Zasady pisowni 0 / 7
Ortografia: Wielkie i małe litery 0 / 28
Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna 0 / 15
Ortografia: Pisownia homonimów 0 / 1
Interpunkcja: Różne znaki interpunkcyjne 0 / 1
Interpunkcja: Przecinki 0 / 20
Części mowy: Rzeczownik 0 / 45
Części mowy: Przymiotnik 0 / 10
Części mowy: Czasownik 0 / 48
Części mowy: Liczebnik 0 / 22
Części mowy: Zaimek 0 / 16
Części mowy: Przysłówek 0 / 6
Części mowy: Spójnik 0 / 3
Części mowy: Partykuła 0 / 1
Części mowy: Przyimek 0 / 2
Części mowy: Wykrzyknik 0 / 2
Części mowy: Imiesłowy 0 / 19
Części mowy: Części mowy: różne 0 / 29
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie 0 / 2
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Rodzaje zdań 0 / 17
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Części zdania 0 / 20
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Strona czynna i bierna 0 / 5
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Mowa zależna i niezależna 0 / 1
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Związki składniowe 0 / 1
Słowotwórstwo: Przedrostek, temat, przyrostek, końcówka 0 / 3
Słowotwórstwo: Typy formantów 0 / 3
Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia 0 / 2
Słowotwórstwo: Słowotwórstwo rzeczowników 0 / 8
Słowotwórstwo: Skróty i skrótowce 0 / 4
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne 0 / 2
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne i podstawowe 0 / 1
Słowotwórstwo: Przymiotnik odrzeczownikowy 0 / 2
Słowa i ich znaczenie: Synonimy 0 / 10
Słowa i ich znaczenie: Homonimy 0 / 3
Słowa i ich znaczenie: Antonimy 0 / 10
Słowa i ich znaczenie: Terminologia językoznawcza 0 / 3
Słowa i ich znaczenie: Łacińskie zwroty 0 / 1
Słowa i ich znaczenie: Zdrobnienia i zgrubienia 0 / 2
Słowa i ich znaczenie: Przysłowia i frazeologizmy 1 / 11
Sylaby, głoski, litery: Spółgłoski i samogłoski 0 / 2
Sylaby, głoski, litery: Akcent 0 / 2
Sylaby, głoski, litery: Sylaby 0 / 2
Czytanie ze zrozumieniem: Czytanie tekstów 3 / 105
Lektury: Szkoła podstawowa 0 / 22
Pisanie i korekta tekstów: Dowcipy 27 / 375
Język polski dla obcokrajowców: Pisownia wyrazów 0 / 36
Język polski dla obcokrajowców: Części mowy 0 / 10

Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ó i u

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ó i u

Dyktanda: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda: średnie

Pisownia rz i ż na końcu wyrazu

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z rz i ż

Dyktanda: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda: średnie

Pisownia wyrazów z h i ch

Dyktanda: trudne

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda: średnie

Pisownia wyrazów z ę i e

Dyktanda: trudne

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om

Pisownia wyrazów z ą, om, on

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om

Dyktanda: średnie

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Dyktanda: średnie

Pisownia przymiotników złożonych

Pisownia przymiotników złożonych

Decydowanie: trudne

Pisownia przymiotników złożonych

Decydowanie: średnie

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z i, j

Decydowanie: średnie

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Decydowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Decydowanie: średnie

Pisownia końcówek -i, -ii

Pisownia końcówek -i, -ii

Dyktanda: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Decydowanie: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Decydowanie: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Pytania: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Segregowanie: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda: łatwe

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda: średnie

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Dyktanda: trudne

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: łatwe

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: średnie

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Decydowanie: trudne

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: łatwe

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: średnie

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Decydowanie: trudne

Pisownia wyrazów: różne

Pisownia wyrazów: różne

Dyktanda: łatwe

Pisownia wyrazów: różne

Dyktanda: średnie

Pisownia wyrazów: różne

Dyktanda: trudne

Ortografia: Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Segregowanie: łatwe

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Segregowanie: średnie

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Segregowanie: trudne

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Decydowanie: łatwe

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Decydowanie: średnie

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Decydowanie: trudne

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Dyktanda: średnie

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Dyktanda: trudne

Wielkie i małe litery: nazwy regionów

Wielkie i małe litery: nazwy regionów

Dyktanda: średnie

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Decydowanie: średnie

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Decydowanie: trudne

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Dyktanda: łatwe

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Decydowanie: łatwe

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Decydowanie: trudne

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Decydowanie: średnie

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Dyktanda: średnie

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Decydowanie: średnie

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Decydowanie: łatwe

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Dyktanda: średnie

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Segregowanie: łatwe

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Segregowanie: średnie

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Segregowanie: trudne

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Dyktanda: średnie

Kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Dyktanda: trudne

Ludzie, istoty i postacie

Ludzie, istoty i postacie

Segregowanie: łatwe

Ludzie, istoty i postacie

Segregowanie: średnie

Pisownia przymiotników

Pisownia przymiotników

Dyktanda: średnie

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Dyktanda: łatwe

Ortografia: Pisownia homonimów

Pisownia homonimów

Pisownia homonimów

Decydowanie: łatwe

Interpunkcja: Różne znaki interpunkcyjne

Znaki interpunkcyjne: mix

Znaki interpunkcyjne: mix

Wpisywanie: łatwe

Części mowy: Rzeczownik

Rzeczownik

Rzeczownik

Analizy: łatwe

Rzeczownik

Analizy: średnie

Rzeczownik

Analizy: trudne

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza

Segregowanie: łatwe

Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza

Segregowanie: średnie

Odmiana rzeczownika: liczba pojedyncza

Segregowanie: trudne

Odmiana rzeczownika: liczba mnoga

Segregowanie: łatwe

Odmiana rzeczownika: liczba mnoga

Segregowanie: średnie

Odmiana rzeczownika: liczba mnoga

Segregowanie: trudne

Odmiana rzeczownika

Memory: łatwe

Odmiana rzeczownika

Memory: średnie

Odmiana rzeczownika

Memory: trudne

Odmiana rzeczownika

Wpisywanie: łatwe

Odmiana rzeczownika

Wpisywanie: średnie

Odmiana rzeczownika

Wpisywanie: trudne

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Wpisywanie: łatwe

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Wpisywanie: średnie

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Wpisywanie: trudne

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Analizy: łatwe

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Analizy: średnie

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Analizy: trudne

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Decydowanie: trudne

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Decydowanie: średnie

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Decydowanie: łatwe

Rodzaj rzeczownika

Rodzaj rzeczownika

Segregowanie: średnie

Rodzaj rzeczownika

Decydowanie: łatwe

Rodzaj rzeczownika

Pytania: średnie

Rodzaj rzeczownika

Segregowanie: łatwe

Rodzaj rzeczownika

Segregowanie: trudne

Rodzaj rzeczownika

Pytania: łatwe

Rodzaj rzeczownika

Pytania: trudne

Rodzaj rzeczownika

Decydowanie: średnie

Rodzaj rzeczownika

Decydowanie: trudne

Liczba rzeczownika

Liczba rzeczownika

Segregowanie: łatwe

Liczba rzeczownika

Segregowanie: średnie

Liczba rzeczownika

Segregowanie: trudne

Liczba rzeczownika

Pytania: łatwe

Liczba rzeczownika

Pytania: średnie

Liczba rzeczownika

Pytania: trudne

Rzeczownik liczba pojedyncza

Rzeczownik liczba pojedyncza

Pytania: łatwe

Rzeczownik liczba pojedyncza

Pytania: średnie

Rzeczownik liczba pojedyncza

Pytania: trudne

Rzeczownik liczba mnoga

Rzeczownik liczba mnoga

Pytania: łatwe

Rzeczownik liczba mnoga

Pytania: średnie

Rzeczownik liczba mnoga

Pytania: trudne

Części mowy: Partykuła

Partykuła

Partykuła

Analizy: łatwe

Części mowy: Wykrzyknik

Wykrzyknik

Wykrzyknik

Analizy: łatwe

Wykrzyknik

Analizy: średnie

Części mowy: Części mowy: różne

Części mowy: różne

Przymiotnik czy przysłówek?

Analizy: średnie

Przymiotnik czy przysłówek?

Analizy: trudne

Przymiotnik czy przysłówek?

Decydowanie: łatwe

Przymiotnik czy przysłówek?

Decydowanie: średnie

Części mowy: różne

Segregowanie: łatwe

Części mowy: różne

Segregowanie: średnie

Części mowy: różne

Segregowanie: trudne

Części mowy: różne

Memory: łatwe

Części mowy: różne

Memory: średnie

Części mowy: różne

Memory: trudne

Pippi Pończoszanka

Analizy: trudne

Akademia pana Kleksa

Analizy: średnie

Części mowy odmienne: różne przykłady

Części mowy odmienne: różne przykłady

Pytania: łatwe

Części mowy odmienne: różne przykłady

Pytania: średnie

Części mowy odmienne: różne przykłady

Pytania: trudne

Części mowy odmienne: różne przykłady

Analizy: łatwe

Części mowy odmienne: różne przykłady

Analizy: średnie

Części mowy odmienne: różne przykłady

Analizy: trudne

Części mowy nieodmienne: różne przykłady

Części mowy nieodmienne: różne przykłady

Analizy: łatwe

Części mowy nieodmienne: różne przykłady

Analizy: średnie

Części mowy nieodmienne: różne przykłady

Analizy: trudne

Odmiana przez przypadki

Odmiana przez przypadki

Analizy: łatwe

Odmiana przez przypadki

Analizy: średnie

Odmiana przez przypadki

Analizy: trudne

Części mowy odmienne i nieodmienne

Części mowy odmienne i nieodmienne

Decydowanie: łatwe

Odmiana polskich imion i nazwisk

Odmiana polskich imion i nazwisk

Decydowanie: łatwe

Odmiana polskich imion i nazwisk

Decydowanie: średnie

Odmiana polskich imion i nazwisk

Decydowanie: trudne

Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia

Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia

Decydowanie: średnie

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie

Zdanie a równoważnik zdania

Zdanie a równoważnik zdania

Decydowanie: łatwe

Zdanie a równoważnik zdania

Decydowanie: średnie

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Mowa zależna i niezależna

Mowa zależna i niezależna

Mowa zależna i niezależna

Decydowanie: łatwe

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Związki składniowe

Związki składniowe

Związki składniowe

Decydowanie: łatwe

Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Segregowanie: łatwe

Złożenia, zrosty, zestawienia

Pytania: łatwe

Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne

Wyrazy pochodne

Wyrazy pochodne

Decydowanie: łatwe

Wyrazy pochodne

Decydowanie: średnie

Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne i podstawowe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Memory: łatwe

Słowotwórstwo: Przymiotnik odrzeczownikowy

Przymiotnik odrzeczownikowy

Przymiotnik odrzeczownikowy

Wpisywanie: łatwe

Przymiotnik odrzeczownikowy

Wpisywanie: średnie

Słowa i ich znaczenie: Łacińskie zwroty

Łacińskie zwroty

Łacińskie zwroty

Memory: trudne

Słowa i ich znaczenie: Zdrobnienia i zgrubienia

Zdrobnienia i zgrubienia

Zdrobnienia i zgrubienia

Decydowanie: łatwe

Zdrobnienia i zgrubienia

Decydowanie: średnie

Sylaby, głoski, litery: Spółgłoski i samogłoski

Funkcja głoski i

Funkcja głoski i

Decydowanie: łatwe

Funkcja głoski i

Decydowanie: średnie

Sylaby, głoski, litery: Akcent

Akcent

Akcent

Analizy: łatwe

Akcent

Analizy: średnie

Sylaby, głoski, litery: Sylaby

Sylaby

Sylaby

Wpisywanie: łatwe

Sylaby

Wpisywanie: średnie

Język polski dla obcokrajowców: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania: trudne

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie: trudne

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania: trudne

Połączenia literowe kie, ke, gie, ge

Połączenia literowe kie, ke, gie, ge

Decydowanie: łatwe

Połączenia literowe kie, ke, gie, ge

Decydowanie: średnie

Połączenia literowe chy, chi, hy, hi

Połączenia literowe chy, chi, hy, hi

Decydowanie: łatwe

Połączenia literowe chy, chi, hy, hi

Decydowanie: średnie

Spółgłoski podwojone

Spółgłoski podwojone

Decydowanie: średnie

Spółgłoski podwojone

Decydowanie: trudne
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje