Temat
Ortografia: Pisownia wyrazów 6 / 64
Ortografia: Zasady pisowni 0 / 7
Ortografia: Wielkie i małe litery 0 / 33
Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna 0 / 16
Ortografia: Pisownia homonimów 0 / 2
Interpunkcja: Różne znaki interpunkcyjne 0 / 1
Interpunkcja: Przecinki 0 / 26
Części mowy: Rzeczownik 0 / 46
Części mowy: Przymiotnik 0 / 14
Części mowy: Czasownik 0 / 56
Części mowy: Liczebnik 0 / 22
Części mowy: Zaimek 0 / 15
Części mowy: Przysłówek 0 / 6
Części mowy: Spójnik 0 / 3
Części mowy: Partykuła 0 / 1
Części mowy: Przyimek 0 / 3
Części mowy: Wykrzyknik 0 / 2
Części mowy: Imiesłowy 0 / 5
Części mowy: Części mowy: różne 0 / 29
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie 0 / 2
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Rodzaje zdań 0 / 16
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Części zdania 0 / 21
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Mowa zależna i niezależna 0 / 1
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Związki składniowe 0 / 1
Słowotwórstwo: Przedrostek, temat, przyrostek, końcówka 0 / 3
Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia 0 / 2
Słowotwórstwo: Słowotwórstwo rzeczowników 0 / 8
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne 0 / 2
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne i podstawowe 0 / 1
Słowotwórstwo: Przymiotnik odrzeczownikowy 0 / 3
Słowa i ich znaczenie: Synonimy 0 / 10
Słowa i ich znaczenie: Antonimy 0 / 8
Słowa i ich znaczenie: Homonimy 0 / 3
Słowa i ich znaczenie: Zdrobnienia i zgrubienia 0 / 1
Słowa i ich znaczenie: Terminologia językoznawcza 0 / 1
Słowa i ich znaczenie: Przysłowia i frazeologizmy 1 / 11
Słowa i ich znaczenie: Środki stylistyczne 0 / 1
Sylaby, głoski, litery: Alfabet 0 / 1
Sylaby, głoski, litery: Spółgłoski i samogłoski 0 / 7
Sylaby, głoski, litery: Akcent 0 / 2
Czytanie: Czytanie tekstów 3 / 105
Literatura: Szkoła podstawowa 0 / 8 0 / 18
Wypowiedź pisemna, korekta tekstów: Korekta: opowiadania i dowcipy 27 / 339
Wypowiedź pisemna, korekta tekstów: Korekta: teksty z życia codziennego 0 / 30
Wypowiedź pisemna, korekta tekstów: Korekta: teksty narracyjne 0 / 33
Język polski dla obcokrajowców: Pisownia wyrazów 0 / 36
Język polski dla obcokrajowców: Części mowy 0 / 9

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia wyrazów z h i ch

Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Pisownia wyrazów: różne

Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie

Pisownia przymiotników

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Różne znaki interpunkcyjne

Różne znaki interpunkcyjne

Przecinki

Przecinki

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie

Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie

Przecinki w dłuższych wypowiedziach

Wołacz a przecinek

Imiesłów a przecinek

Przecinki w przysłowiach

Przecinki we wtrąceniach

Mały Książę

Lektury

Opowieści z Narnii

Rzeczownik

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Rodzaj rzeczownika

Liczba rzeczownika

Rzeczowniki własne i pospolite

Czasownik

Czasownik

Osoba

Czas

Odmiana czasownika

Bezokolicznik

Strona

Strona czynna i bierna

Tryb

Tryb rozkazujący

Tryb przypuszczający

Aspekt

Pary aspektowe

Łączliwość czasowników

Partykuła

Partykuła

Części mowy: różne

Części mowy: różne

Przymiotnik czy przysłówek?

Części mowy: zdania z książek

Części mowy odmienne: różne przykłady

Części mowy nieodmienne: różne przykłady

Części mowy odmienne i nieodmienne

Odmiana przez przypadki

Odmiana polskich imion i nazwisk

Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia

Mowa zależna i niezależna

Mowa zależna i niezależna

Związki składniowe

Związki składniowe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Zdrobnienia i zgrubienia

Zdrobnienia i zgrubienia

Terminologia językoznawcza

Terminologia językoznawcza

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne

Alfabet

Porządek alfabetyczny

Korekta: teksty z życia codziennego

Korekta: teksty z życia codziennego

Korekta: teksty narracyjne

Korekta: teksty narracyjne

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • trudne

Połączenia literowe kie, ke, gie, ge

Połączenia literowe chy, chi, hy, hi

Spółgłoski podwojone

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje