Język polski: klasa 8

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 
Temat
Ortografia: Pisownia wyrazów 1 / 64
Ortografia: Wielkie i małe litery 0 / 33
Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna 0 / 17
Ortografia: Pisownia homonimów 0 / 2
Interpunkcja: Znaki interpunkcyjne 0 / 3
Interpunkcja: Przecinki 0 / 31
Części mowy: Rzeczownik 0 / 36
Części mowy: Przymiotnik 0 / 9
Części mowy: Czasownik 0 / 45
Części mowy: Liczebnik 0 / 22
Części mowy: Zaimek 0 / 8
Części mowy: Przysłówek 0 / 6
Części mowy: Spójnik 0 / 3
Części mowy: Partykuła 0 / 2
Części mowy: Przyimek 0 / 3
Części mowy: Wykrzyknik 0 / 2
Części mowy: Imiesłowy 0 / 20
Części mowy: Części mowy: różne 0 / 23
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie 0 / 2
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Rodzaje zdań 0 / 13
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Części zdania 0 / 27
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Mowa zależna i niezależna 0 / 1
Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Związki składniowe 0 / 1
Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne 0 / 3
Słowotwórstwo: Typy formantów 0 / 3
Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia 0 / 2
Słowotwórstwo: Słowotwórstwo rzeczowników 0 / 9
Słowotwórstwo: Słowotwórstwo przymiotników 0 / 4
Słowa i ich znaczenie: Synonimy, antonimy, homonimy 0 / 23
Słowa i ich znaczenie: Neologizmy, archaizmy, regionalizmy, kolokwializmy 0 / 3
Słowa i ich znaczenie: Przysłowia i frazeologizmy 1 / 20
Słowa i ich znaczenie: Skróty i skrótowce 0 / 10
Słowa i ich znaczenie: Znajomość i wzbogacanie słownictwa: różne 0 / 2
Sylaby, głoski, litery: Alfabet 0 / 1
Sylaby, głoski, litery: Spółgłoski i samogłoski 0 / 9
Sylaby, głoski, litery: Akcent wyrazowy 0 / 3
Czytanie: Czytanie tekstów 9 / 189
Lektury i literatura: Szkoła podstawowa 0 / 29 0 / 54
Lektury i literatura: Rodzaje i gatunki literackie 0 / 3
Lektury i literatura: Środki stylistyczne 0 / 2
Wypowiedź pisemna, korekta tekstu: Korekta: opowiadania i dowcipy 0 / 90
Wypowiedź pisemna, korekta tekstu: Korekta: teksty z życia codziennego 0 / 132
Wypowiedź pisemna, korekta tekstu: Korekta: teksty narracyjne 0 / 84

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia rz i ż na końcu wyrazu

Pisownia wyrazów z ch i h

Pisownia samogłosek nosowych oraz połączeń en, em, on, om

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia przymiotników złożonych

Zasady pisowni rz

Zasady pisowni ż

Zasady pisowni ó

Zasady pisowni ch

Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: miks przykładów

Pisownia wyrazów: różne

Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie

Pisownia przymiotników

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Przecinki

Przecinki

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie

Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie

Przecinki w dłuższych wypowiedziach

Przecinki we wtrąceniach

Imiesłów a przecinek

Wołacz a przecinek

Przecinki: przysłowia

Przecinki: lektury szkoła podstawowa

Przecinki: Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Przecinki: Mały Książę

Przecinki: Opowieści z Narnii

Przecinki: Opowieść wigilijna

Rzeczownik

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Mianownik czy biernik?

Oboczności

Rodzaj rzeczownika

Liczba rzeczownika

Czasownik

Czasownik

Odmiana czasownika

Osoba

Czas

Tryb

Tryb rozkazujący

Tryb przypuszczający

Strona czynna i bierna

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Aspekt

Pary aspektowe

Bezokolicznik

Łączliwość czasowników

Części mowy: różne

Części mowy: różne

Różne części mowy

Odmienna czy nieodmienna część mowy?

Nieodmienne części mowy: miks przykładów

Przymiotnik czy przysłówek?

Przymiotnik czy imiesłów?

Różne części mowy: odmiana przez przypadki

Odmiana nazwisk obcego pochodzenia

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Mowa zależna i niezależna

Mowa zależna i niezależna

Związki składniowe

Związki składniowe

Neologizmy, archaizmy, regionalizmy, kolokwializmy

Neologizmy i archaizmy

Kolokwializmy

Znajomość i wzbogacanie słownictwa: różne

Relacje rodzinne

Paronimy

Alfabet

Porządek alfabetyczny

Korekta: opowiadania i dowcipy

Korekta: opowiadania i dowcipy

Korekta: teksty z życia codziennego

Korekta: teksty z życia codziennego

Korekta: teksty narracyjne

Korekta: teksty narracyjne

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje