Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia wyrazów z h i ch

Pisownia wyrazóz z ę, e, en, em, i ą, on, om

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ę, en, em i ą, on, om

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Pisownia wyrazów: różne

Ortografia: Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie

Pisownia przymiotników

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Części mowy: Rzeczownik

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Rodzaj rzeczownika

Liczba rzeczownika

Rzeczowniki własne i pospolite

Części mowy: Czasownik

Czasownik

Osoba

Czas

Strona

Bezokolicznik

Tryb

Tryb rozkazujący

Tryb przypuszczający

Aspekt

Odmiana czasownika

Łączliwość czasowników

Części mowy: Partykuła

Partykuła

Części mowy: Części mowy: różne

Części mowy: różne

Przymiotnik czy przysłówek?

Części mowy: zdania z książek

Części mowy odmienne: różne przykłady

Części mowy nieodmienne: różne przykłady

Części mowy odmienne i nieodmienne

Odmiana przez przypadki

Odmiana polskich imion i nazwisk

Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie

Zdanie a równoważnik zdania

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Mowa zależna i niezależna

Mowa zależna i niezależna

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Związki składniowe

Związki składniowe

Słowotwórstwo: Przedrostek, temat, przyrostek, końcówka

Przedrostek, temat, przyrostek, końcówka

Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Słowotwórstwo: Wyrazy pochodne i podstawowe

Wyrazy pochodne i podstawowe

Słowa i ich znaczenie: Terminologia językoznawcza

Terminologia językoznawcza

Słowa i ich znaczenie: Zdrobnienia i zgrubienia

Zdrobnienia i zgrubienia

Sylaby, głoski, litery: Akcent

Akcent

Wypowiedź pisemna, korekta tekstów: Korekta: opowiadania i dowcipy

Korekta: opowiadania i dowcipy

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje