Język polski

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Ortografia: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z ó i u

Pisownia wyrazów z rz i ż

Pisownia rz i ż na końcu wyrazu

Pisownia wyrazów z ch i h

Pisownia samogłosek nosowych oraz połączeń en, em, on, om

Pisownia wyrazów z ę i em, en

Pisownia wyrazów z ą i om, on

Pisownia wyrazów z ę i e

Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pisownia wyrazów z rz, ż i sz

Pisownia końcówek -i, -ii

Pisownia końcówek -i, -ji, -ii

Przymiotniki zakończone na -cki, -dzki

Rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo, -stwo

Pisownia wyrazów z i, j

Pisownia wyrazów ze zmiękczeniami ni i ń

Pisownia przymiotników złożonych

Zasady pisowni rz

Zasady pisowni ż

Zasady pisowni ó

Zasady pisowni ch

Zasady pisowni rz, ż, ó, ch: miks przykładów

Pisownia wyrazów: różne

Ortografia: Wielkie i małe litery

Wielkie i małe litery: podstawy

Wielkie i małe litery: miejsca

Wielkie i małe litery: nazwy geograficzne

Wielkie i małe litery: przyroda i wszechświat

Wielkie i małe litery: miasto i obiekty w mieście

Wielkie i małe litery: państwa, miasta, ulice, budowle

Wielkie i małe litery: miejsca - różne przykłady

Wielkie i małe litery: nazwy mieszkańców

Wielkie i małe litery: nazwy świąt i zwyczajów

Wielkie i małe litery: tytuły książek, czasopism, słowników

Wielkie i małe litery: kultura, święta, wydarzenia, organizacje

Wielkie i małe litery: ludzie, istoty i postacie

Pisownia przymiotników

Wielkie i małe litery: różne przykłady

Ortografia: Pisownia łączna lub rozdzielna

Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Pisownia „nie” z rzeczownikami

Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami

Pisownia „nie” z imiesłowami

Pisownia cząstek -bym, -byś, -by

Pisownia wyrażeń przyimkowych

Pisownia wyrazów z przedrostkami

Interpunkcja: Różne znaki interpunkcyjne

Różne znaki interpunkcyjne

Różne znaki interpunkcyjne: zdania z książek

Opowieści z Narnii

Interpunkcja: Przecinki

Przecinki

Przecinki w zdaniu pojedynczym

Przecinki w zdaniach złożonych podrzędnie

Przecinki w zdaniach złożonych współrzędnie

Przecinki w dłuższych wypowiedziach

Przecinki we wtrąceniach

Imiesłów a przecinek

Wołacz a przecinek

Przecinki: przysłowia

Przecinki: lektury szkoła podstawowa

Przecinki: Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Przecinki: Mały Książę

Przecinki: Opowieści z Narnii

Przecinki: Opowieść wigilijna

Części mowy: Rzeczownik

Rzeczownik

Odmiana rzeczownika

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Odmiana rzeczownika w zdaniach

Oboczności

Odmiana nazw geograficznych obcego pochodzenia

Rodzaj rzeczownika

Liczba rzeczownika

Rzeczowniki własne i pospolite

Części mowy: Czasownik

Czasownik

Odmiana czasownika

Osoba

Czas

Tryb

Tryb rozkazujący

Tryb przypuszczający

Bezokolicznik

Strona czynna i bierna

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Aspekt

Pary aspektowe

Łączliwość czasowników

Części mowy: Części mowy: różne

Części mowy: różne

Przymiotnik czy przysłówek?

Przymiotnik czy imiesłów?

Części mowy: zdania z książek

Części mowy odmienne: miks przykładów

Części mowy nieodmienne: miks przykładów

Części mowy odmienne i nieodmienne

Odmiana przez przypadki

Odmiana polskich imion i nazwisk

Odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Wypowiedzenie

Zdanie a równoważnik zdania

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Mowa zależna i niezależna

Mowa zależna i niezależna

Wypowiedzenie, zdanie, części zdania: Związki składniowe

Związki składniowe

Słowotwórstwo: Złożenia, zrosty, zestawienia

Złożenia, zrosty, zestawienia

Słowa i ich znaczenie: Neologizmy i archaizmy

Neologizmy i archaizmy

Słowa i ich znaczenie: Regionalizmy

Regionalizmy

Słowa i ich znaczenie: Łacińskie zwroty

Łacińskie zwroty

Słowa i ich znaczenie: Środki stylistyczne

Środki stylistyczne

Słowa i ich znaczenie: Trudne wyrazy

Trudne wyrazy

Sylaby, głoski, litery: Litera a głoska

Litera a głoska

Sylaby, głoski, litery: Akcent

Akcent

Czytanie: Nauka liter

Alfabet: wielkie i małe litery

Wielkie litery na początku wyrazów

Małe litery na początku wyrazów

Lektury i literatura: Szkoła podstawowa

Akademia pana Kleksa

Ballady Adama Mickiewicza

Balladyna

Chłopcy z Placu Broni

Detektyw Pozytywka

Dziady, cz. II

Dzieci z Bullerbyn

Hobbit, czyli tam i z powrotem

Kamienie na szaniec

Latarnik

Mały Książę

Mitologia grecka

Opowieść wigilijna

Opowieści z Narnii

Pan Tadeusz

Quo vadis

Syzyfowe prace

Zemsta

Rozpoznawanie lektur

Bohaterowie literaccy

Elementy fabuły

Miejsce akcji

Lektury i literatura: Szkoła średnia

Ferdydurke

Lalka

Potop

Wesele

Antyk

Średniowiecze

Renesans

Barok

Oświecenie

Romantyzm

Pozytywizm

Młoda Polska

Dwudziestolecie międzywojenne

Literatura wojny i okupacji

Współczesność

Polscy pisarze i ich dzieła

Największe dzieła literatury polskiej

Największe dzieła literatury światowej

Wypowiedź pisemna, korekta tekstu: Korekta: opowiadania i dowcipy

Korekta: opowiadania i dowcipy

Język polski dla obcokrajowców: Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Pytania • trudne

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • łatwe

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • średnie

Pisownia wyrazów z l i ł

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z s, si, ś i sz

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z c, ci, ć i cz

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z z, zi, ź i ż

Segregowanie • trudne

Pisownia wyrazów z dz, dzi, dź i dż

Segregowanie • trudne

Połączenia literowe kie, ke, gie, ge

Połączenia literowe chy, chi, hy, hi

Spółgłoski podwojone

Język polski dla obcokrajowców: Części mowy

Przymiotnik: liczba mnoga

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje